Suy niệm với Mẹ – Ngày 27.02

0

Thứ Năm 27/02/2014 

Mc 9,41-50

“Thà cụt một tay mà được vào cõi sống
còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục” (Mc 9,44)

Như Mẹ: Đứng trước cám dỗ của đam mê tội lỗi, chúng ta phải có thái độ thật mạnh mẽ và dứt khoát, cùng can đảm để vượt thắng nó, như lời dạy của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay. Nếu chúng ta trông cậy vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa để tìm ơn trợ lực và soi sáng, thì chúng ta sẽ thắng vượt được tất cả.

Với Mẹ: Lạy Chúa, với những mưu mô đầy xảo quyệt, satan ngày càng tấn công đức tin của chúng con bằng những cách mà chúng con không ngờ, nếu chúng con chỉ biết cậy vào sức mình. Xin Chúa cho chúng con biết luôn yêu mến Chúa thật lòng, và biết cậy trông vào Chúa để chống trả sự dữ.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp sức cho chúng con trong cuộc chiến đức tin này.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.