Triều đại 192: Đức Giáo hoàng Cêlestinô V

0

Đức Cêlestinô V sinh tại Angêlô de Limosanô, tên thật là Pietro Angeleri, còn gọi là Pietro del Morrone, thuộc dòng tộc Angêlêri. Là nhà thần bí, ngài ẩn tu ở Mont Porrara. Được thụ phong linh mục năm 1234 tại Rôma, ngài sáng lập Đan viện San Spirito, một cộng đoàn những người sống theo luật dòng của thánh Bênêđictô năm 1240, rồi năm 1259 ngài lập Đan viện Bađia Morronose là trụ sở của dòng thánh Cêlestinô sau này. Sau khi đức Nicôla IV qua đời ngày 4-4-1292, một cuộc mật tuyển bầu Giáo hoàng kéo dài suốt hai năm do sự bất đồng giữa các Hồng y thuộc hai nhóm Côlônna và Orsini và đã dời chỗ đến bốn lần: Rôma, Viterbê, Rieti, cuối cùng là Pêrousia.

Khi ấy, Carôlô Anjou đi thăm ngài, ông thúc bách ngài viết một lá thư  gửi các Hồng y, với lời lẽ rất nặng nề thúc giục các Hồng y nhanh chóng đi đến một quyết định: họ đã bầu ngài lên ngôi Giáo hoàng ngày 5-7-1294. Lúc đầu ngài từ chối, nhưng cuối cùng đã chấp nhận, vì với ngài, đó là ý muốn của Thiên Chúa và ngài muốn vâng theo. Một lý do thầm kín khác khiến ngài chấp nhận là vì ngài muốn thực sự cải tổ Giáo hội cho đúng với đường lối Phúc Âm. Ngài đăng quang ngày 29-8-1294 tạiAquilavà lập giáo triều tại Napôli, gần gia tộc Angevins. Gia đình này đã lợi dụng cơ hội muốn lôi kéo ngài phục vụ cho quyền lợi riêng của họ.

Gặp rất nhiều khó khăn từ phía các chức sắc của Giáo hội, lẽ ra họ phải ủng hộ và giúp đỡ ngài, ngài rất khổ tâm và thất vọng đến độ muốn từ chức. Loan báo dự tính này trong một thông điệp, ngài khẳng định rằng giáo hoàng có quyền từ chối trọng trách của mình. Ngày 13-12-1294, ngài từ chức và ngày 24-12-1294, đức Bônifaciô VIII được bầu làm Giáo hoàng. Tháng 6-1295, ngài bị đày đi xa, bị nhốt trong một lâu đài ở Furnunô như một tù nhân, trong tình trạng thiếu thốn về mọi mặt.

Sau hơn một năm rưỡu bị tù đày, ngài qua đời ngày 19-5-1296, ngài được mai táng tạiAquila, trong nhà thời Collemaggio. Ngài được Đức Giáo hoàng Clêmentê V phong thánh ngày 3-5-1313 tạiAvignon.

Comments are closed.