Triều đại 194: Đức Giáo hoàng Bênêđictô XI

0

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XI sinh ra tại Trévise, tên thật là Nicôla Boccasini. Được Đức Giáo Hoàng Bônifaciô VIII nâng lên Hồng y, ngài đã hoàn thành nhiều trọng trách. Khi đức Bônifaciô bị sỉ nhục tại Anagni, ngài cũng có mặt ở đó. Đúng ra ngài cũng phải lấy con số X theo thứ tự để làm danh hiệu, nhưng ngài từ chối vì trước đó, vào năm 1058, đã có một ngụy Giáo hoàng mang tên Bênêđictô X. Ngài được bầu chọn làm Giáo hoàng ngày 22-10-1303 và đăng quang ngày 27-10-1303.

Khác biệt với vị tiền nhiệm, ngài là người rất khiêm tốn, hòa nhã, đã tha thứ cho dòng tộc Côlônna, làm hòa với Philippe le Bel, phục hồi một phần chức vụ cho hai Hồng y thuộc gia đình Côlônna đã bị Đức Giáo Hoàng Bônifaciô VIII rút phép thông công và lưu đày, nhưng ngài vẫn không dung thứ đối với Sciarra Côlônna và Philippe de Nogaret vì đã dám vả vào mặt đức Bônifaciô VIII, Đấng đại diện Chúa Kitô. Ngài cố hòa giải những người da đen và da trắng tại thành Flôrencia, nhưng không thành công. Ngài qua đời cách bất ngờ ngày 7-7-1304 vì ăn trái vả phơi khô mà theo dư luận bấy giờ, có lẽ ngài bị đầu độc và được chôn cất trong nhà thờ thánh Đôminicô của thành phố này.

Comments are closed.