Triều đại 197: Đức Giáo hoàng Bênêđictô XII

0

Đức Bênêđictô XII sinh tạiToulouse, trong một gia đình bình dân ở Saverdun, tên thật là Jacques Fournier. Ngài là đan sĩ dòng Xitô ở Boulbonne, rồi ở đan viện Fontfroide, và làm Đan viện phụ của Fontfroide năm 1311, sau đó làm giám mục Parmiers năm 1317, giám mục Mirepoix năm 1326 và Hồng y năm 1327. Ngài được bầu làm Giáo hoàng ngày 20-12-1334, đăng quang ngày 8-1-1335. Sau khi lên ngôi, ngài cố gắng dời giáo triều về lại Rôma, hoặc ít nữa là về nước Ý, nhưng không thể thực hiện vì vua Philippe VII de Valois ngăn cản. Tuy nhiên, ngài cũng can thiệp được vào nội bộ của Rôma bằng cách khuyến khích gia tộc Côlônna và Orsini chung sống hòa bình, dầu chỉ tạm thời. Không thể dời giáo triều về Rôma, ngài hoàn tất cung điện được khởi sự dưới triều đức Gioan XXII, dành mọi nỗ lực canh tân giáo triều vốn suy đồi nhiều về đời sống luân lý, bãi bỏ các đặc ân, bổng lộc, truyền cho các giám mục phải trở về cư ngụ tại nhiệm sở của mình. Là người đạo đức, thánh thiện, thật tình chăm lo các vần đề của Giáo hội, nhưng lại hoàn toàn không để ý gì đến chính trị, do đó, ngài không có ý kiến gì khi vua Louis de Bavirère ra tuyên cáo “Prammatica Sanzione” tại Francfort, tuyên bố quyền hành của nhà vua bắt nguồn trực tiếp từ Thiên Chúa nên trong việc chính thức hóa quyền của mình, nhà vua không cần đến sự chấp thuận của Giáo hoàng. Ngài qua đời ngày 25-4-1342 và được chôn tạiAvignon.

Comments are closed.