Triều đại 215: Đức Giáo hoàng Piô III

0

Đức Giáo Hoàng Piô III sinh ngày 19-5-1439 tại Sienna, nước Ý, tên thật Francesco Todeschini-Piccolomini, là cháu của Đức Giáo Hoàng Piô II. Khi Đức Giáo Hoàng Alexanđê qua đời ngày 18-8-1503, một cuộc mật tuyển được tổ chức ngày 16-9-1503 với nhiều tranh cãi. Hai ứng viên được đề cử là Hồng y Georges d’Amboise, bộ trưởng của vua Louis XII và Hồng y Julien della Rovere, là Giáo hoàng Giuliô II tương lai. Để tránh những tranh cãi lâu dài, Hồng y đoàn đề cử ngài làm Giáo hoàng ngày 22-9-1503, đăng quang ngày 8-10-1503. Cuộc đời của ngài nổi bật sự thánh thiện và chính trực, thể hiện là vị Giáo hoàng của hòa bình. Trước đây, trong cuộc bầu chọn đức Alexanđê VI, ngài thuộc số những người đối đầu, đã từ chối không bán phiếu của mình cho đức Alexanđê VI. Khi được bầu chọn, vì đã già yếu và bị phong thấp, ngài biết rõ giới hạn của mình, nên đã nhiều lần từ chối, nhưng các Hồng y vẫn mong muốn ngài nhận chức Giáo hoàng. Giáo triều của ngài rất ngắn ngủi, chỉ có 26 ngày, ngài qua đời ngày 18-10-1503.

Comments are closed.