Suy niệm với Mẹ, ngày 19.5

0

Thứ Hai 19/05/2014

Ga 14,21-26

“Đấng bảo trợ là Thánh Thần… Đấng ấy sẽ dạy anh em mọi điều” (Ga 14,26)

Như Mẹ: Thiên Chúa không bao giờ để mặc chúng ta trước những vấn đề vượt qua giới hạn của mình. Người luôn bên cạnh và hướng dẫn chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Chỉ khi nào sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí, chúng ta mới có được bình an và hạnh phúc đích thực.

Với Mẹ: Lạy Chúa, có nhiều lúc chúng con mải mê tìm kiếm lời giải thích cho nhiều vấn đề trong cuộc sống dựa vào sức của mình và quên chạy đến vị cố vấn tuyệt vời mà Chúa ban là Chúa Thánh Thần. Xin mở con mắt, lỗ tai chúng con để chúng con nhìn và nghe thấy tiếng nói của Ngài mà làm theo lời Ngài hướng dẫn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con noi gương Mẹ luôn sống thánh ý Chúa qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

 Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.