Suy niệm với Mẹ, ngày 14.5

0

Thứ Tư 14/05/2014

Thánh MÁTTHIA tông đồ

Ga 15,9-17

 “Anh em hãy yêu thương nhau
như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12)

Như Mẹ: Tình yêu của Thầy đối với chúng ta là tình yêu tuyệt đối và vô cùng. Chúng ta không thể tìm được tình yêu nào như tình yêu đó. Chúng ta cảm thấy khó khăn trong việc yêu thương anh em mình bằng tình yêu mà chúng ta nhận được nơi Chúa, nhưng không vì thế mà chúng ta chùn bước trước tội ác, bất công và càng không thể bàng quan trước nỗi đau mà nhân loại đang gánh chịu.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin giúp con luôn tin rằng Chúa Giêsu đã chết vì yêu con. Chúa đã yêu con đến cùng. Xin cho con cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho con thật ngọt ngào, êm dịu, tuyệt đối và sung mãn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết gắn bó với Chúa, biết phó thác mọi sự đời con trong tay Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.