Suy niệm với Mẹ, ngày 15.5

0

Thứ Năm 15/05/2014

Ga 13,16-20

“Ai tiếp đón người Thầy sai đến là tiếp đón Thầy”
(Ga 13,20)

Như Mẹ: Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ đối xử với nhau như Chúa đã đối xử với các ông. Người muốn tất cả chúng ta hãy mở lòng ra đón nhận anh chị em xung quanh mình, nhất là những người nghèo khổ, tội lỗi. Chính Thiên Chúa  đã nhân từ mở lòng đón nhận chúng ta là những kẻ tội lỗi hèn kém, thì chúng ta cũng phải đối xử với người khác như thế.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con sợ rằng khi cho đi thì mình sẽ trắng tay và sống yêu thương như Chúa dạy thì sẽ thiệt thòi. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết mở lòng với những người khác. Xin Chúa đừng bỏ chúng con, nhưng xin đón nhận chúng con như con cái của Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp sức để chúng con sống hiệp nhất yêu thương như Chúa dạy.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.