Suy niệm với Mẹ, ngày 17.5

0

Thứ Bảy 17/05/2014

Ga 14,7-14

“Anh em biết Thầy… anh em sẽ biết Cha Thầy”
(Ga 14,7)

Như Mẹ: Đức Giêsu đã đến và mặc khải cho chúng ta được biết Thiên Chúa qua lời nói, hành động của Người. Một khi chúng ta tin nhận Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót thì chúng ta cũng tin rằng Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ Thiên Chúa ban cho thế gian để giải thoát chúng ta khỏi nô lệ của tội lỗi.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xưa kia Chúa đã ban cho các môn đệ được tin và sống đức tin một cách trọn vẹn bằng diễm phúc tử đạo. Xin Chúa cho chúng con can đảm biểu lộ niềm tin của mình vào Chúa bằng việc lắng nghe và thực hành điều Chúa dạy qua đời sống thường ngày.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con trước những vấp ngã, để chúng con biết tìm về với Chúa là cùng đích của đời mình.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.