Suy niệm với Mẹ, ngày 18.5

0

Chúa Nhật 18/05/2014
Tuần V Phục Sinh – Năm A

Ga 14,1-12

“Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1)

Như Mẹ: Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy giữ vững một niềm cậy tin phó thác vào Chúa. Thiên Chúa biết rõ sự yếu đuối của chúng ta, nên Ngài sẽ ban cho chúng ta những phương tiện cần thiết để chống trả những cơn cám dỗ và thử thách mà giữ vững niềm tin.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa biết rõ chúng con chỉ là thụ tạo đầy những bất toàn. Vì kiêu ngạo và tự phụ, nên chúng con đã đánh mất và quên đi biết bao hồng ân mà Chúa đã ban tặng cho chúng con hằng ngày. Chúa không ngừng kêu gọi chúng con đừng sa ngã nản lòng, nhưng “hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con kiên vững trong đức tin và biết sử dụng Lời Chúa như vũ khí đầy sức mạnh để chống trả các chước cám dỗ của ma quỉ.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.