Suy niệm với Mẹ, ngày 20.5

0

Thứ Ba 20/05/2014

Ga 14,27-31

“Thầy yêu mến Chúa Cha
và làm đúng như Chúa Cha truyền dạy” (Ga 14,31)

Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy các môn đệ về cách yêu mến Thiên Chúa. Yêu mến Thiên Chúa trước tiên là tuân giữ và sống như lời Ngài truyền dạy, rồi đáp lại tình yêu ấy bằng sự dấn thân cụ thể và quảng đại trong suốt cả cuộc đời của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhìn lại hành trình sống đức tin, con chưa dám sống hết tình với Chúa qua việc yêu thương mọi người chung quanh. Và qua những biến cố trong cuộc sống, con chưa xác tín vào kế hoạch yêu thương của Chúa. Xin Chúa dạy con biết tin tưởng và phó thác cho tình yêu quan phòng của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ là mẫu gương dâng mình cho Chúa, xin chỉ bảo con, để con cũng biết dâng hiến trọn vẹn đời mình cho Chúa. Xin Mẹ dắt dìu con bước tới gần Chúa hơn mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.