Suy niệm với Mẹ, ngày 22.5

0

Thứ Năm 22/05/2014

Lễ nhớ thánh Rita Cascia

Ga 15,9-11

Nếu anh em giữ điều răn của Thầy,
anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy
(Ga 15,10)

Như Mẹ: Điều kiện để được ở lại trong Chúa là “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Như vậy, Chúa dạy chúng ta trước hết phải ở lại trong Thầy, rồi cũng phải ở lại trong nhau nữa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con biết cội nguồn của tình yêu xuất phát từ Chúa Cha: Chúa Cha đã yêu mến Chúa Giêsu, Chúa Giêsu cũng yêu mến chúng con. Và vòng luân chuyển tình yêu ấy được chuyển dời đến mỗi người chúng con, để chúng con cũng biết yêu thương nhau bằng tình yêu của Chúa Giêsu.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết làm cho dòng suối yêu thương, dòng suối có điểm đầu nguồn là Chúa Cha, được chảy mãi và trải dài trên khắp thế giới.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.