Suy niệm với Mẹ – ngày 29.6

0

Chúa Nhật XIII TN – Năm A, ngày 29.06.2014

Th. PHÊRÔ và PHAOLÔ

Mt 16,13-19

Phêrô là người có phúc (Mt 16,17)

Như Mẹ: Ông Phêrô đã tin vào Chúa Giêsu Kitô. Ông tin vào Chúa, không phải do ông tự tìm kiếm hay do người phàm nào đó giúp ông. Nhưng chính Chúa Cha đã mặc khải cho ông biết mà tin rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống. Ông thật là người có phúc.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Thánh Phêrô đã nêu gương cho chúng con về việc làm chứng cho niềm tin vào Chúa Kitô, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính mạng sống của mình. Chúng con là người có phúc vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con kiên vững trong đức tin mà sống giới răn của Chúa và giáo huấn của Hội Thánh.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Mẹ đã tin tưởng vào quyền năng và tình yêu của Chúa. Xin dạy chúng con biết tuyên xưng niềm tin của mình bằng chứng tá cuộc sống hằng ngày theo gương của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon