Suy niệm với Mẹ – ngày 3.6

0

Thứ Ba , ngày 3.06.2014 

Thánh Carôlô Lwanga

Ga 17,1-11a

“Con cầu nguyện cho họ” (Ga 17,9)

Như Mẹ: Hôm nay, chúng ta nghe những lời cầu nguyện thật tâm tình và dạt dào tình yêu của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ với Chúa Cha, để nhờ vào sức mạnh của tình yêu Chúa, họ sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của thế gian mà kiên vững làm chứng nhân cho Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa cho muôn người.

Với Mẹ: Lạy Cha, là Kitô hữu, chúng con được Chúa Giêsu mời gọi làm môn đệ của Người. Xin cho chúng con luôn biết gắn bó với Chúa Giêsu, trung thành với giáo huấn của Người mà phụng thờ Cha trong tinh thần say mê làm chứng nhân Tin Mừng cho nhiều người chưa biết Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ! Xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi mọi ảnh hưởng của thế gian mà trung thành kết hợp với Chúa Giêsu luôn. Xin Mẹ luôn cầu nguyện cho chúng con còn ở thế gian này.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon