Suy niệm với Mẹ – ngày 4.6

0

Thứ Tư, ngày 04.06.2014

Ga 17,11b-19

“Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ” (Ga 17,17)

Như Mẹ: Chúa Giêsu ước muốn tất cả những ai đã được Người kêu gọi phải thuộc trọn về Thiên Chúa, về Sự Thật. Bởi vì chúng ta đã được Sự Thật, là Lời Chúa, thánh hóa và nuôi dưỡng từng ngày, để chúng ta thuộc về Chúa, rồi từ đó chu toàn sứ vụ làm chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa trần gian này.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Tiền tài, danh vọng và địa vị có thể làm cho người ta hạnh phúc, nhưng đó chỉ là thứ hạnh phúc tạm bợ và có thể mất đi bất cứ lúc nào. Chỉ khi nào thuộc trọn về Chúa, sống theo Sự Thật thì chúng con mới tìm được nguồn bình an và hạnh phúc đích thực.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, Mẹ luôn thuộc về Chúa. Xin dạy chúng con biết toàn hiến cho Chúa và luôn tha thiết với sứ vụ loan báo Tin Mừng tình thương cứu độ của Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon