Suy niệm với Mẹ – ngày 5.6

0

Thứ Năm, ngày 05.06.2014

Thánh Bônifaciô

Ga 17,20-26

“Để tất cả nên một, như Cha ở trong con
và con ở trong Cha” (Ga 17,21).

Như Mẹ: Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha cho tình hiệp nhất của nhân loại. Người hằng khao khát chúng ta nên một như Ba Ngôi là một; và việc sống hiệp nhất yêu thương là chứng tá cần thiết để mọi người nhận ra ơn cứu độ và tình yêu mà Chúa đã ban cho con người. 

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúng con phấn đấu mỗi ngày sống yêu thương như Chúa dạy, nhưng chúng con cảm thấy khó quá, vì chúng con vẫn còn đó những ganh ghét và đố kị. Xin giúp chúng con vượt qua tính hẹp hòi mà đến với nhau bằng tình thương yêu quảng đại của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin mở rộng tay đón nhận chúng con, để chúng con chấp nhận người khác như anh chị em của mình.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon