Suy niệm với Mẹ, ngày 28.7

0

Thứ Hai, ngày 28.07.2014

Mt 13,31-35

Nước Trời như hạt cải nhỏ bé (Mt 13,31)

Như Mẹ: Khi so sánh Nước Trời với hạt cải bé nhỏ, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta biết rằng Nước Trời không khởi sự từ một nơi cao sang, theo một cách uy nghiêm và hùng mạnh. Nước Trời chỉ hiện diện trong những tâm hồn thật sự đơn sơ, khiêm tốn, biết tín thác trọn vẹn vào Chúa. Và đến ngày chung cuộc, tất cả sẽ thành tựu cách lớn lao và viên mãn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, sống đơn sơ và khiêm nhường là điều Chúa thích.Xin giúp chúng con luôn ý thức về thân phận yếu đuối của mình, mà tín thác vào sức mạnh của Chúa. Xin cho chúng con biết trở nên như hạt cải, để tình thương của Chúa lớn mạnh nơi chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con có được quả tim biết yêu thương của Mẹ, để tình Chúa lớn lên trong con người nhỏ bé của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon