Suy niệm với Mẹ – Ngày 02.8

0

Thứ Bảy đầu tháng

Thánh Êusêbiô và Phêrô Julianô

“Vua Hêrôđê muốn giết ông Gioan,
nhưng lại sợ dân chúng” (Mt 14,5).

Như Mẹ: Hêrôđêlà một vị vua tàn ác. Hêrôđê đã vì tư lợi và vì địa vị của mình mà dám giết ông Gioan, một người đã nói sự thật cho mình. Ông Gioan đã can đảm nói lên sự thật. Ông đã chấp nhận hy sinh cả mạng sống mình để bảo vệ giá trị đạo lý.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Thánh Gioan đã can đảm dám hy sinh cả tính mạng mình cho đức tin, cho chân lý và cho Thiên Chúa. Là người môn đệ của Chúa, xin cho chúng con luôn sẵn sàng và dám hy sinh cả mạng sống mình để làm chứng nhân Tin Mừng cứu độ nếu cần thiết.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Mẹ là môn đệ tuyệt vời của Chúa, xin cho chúng con được cùng Mẹ lên đường rao truyền ơn cứu độ của Chúa và bảo vệ chân lý đức tin theo gương thánh Gioan.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.