Suy niệm với Mẹ, ngày 09.8

0

Thứ Bảy, ngày 09.8.2014

Lễ nhớ Têrêxa Bênêđicta, Tử đạo

Mt 17,14-20

Sức mạnh của lòng tin (Mt 17,20)

Như Mẹ:Nếu anh em có được lòng tin lớn bằng hạt cải, anh em sẽ làm được mọi sự.” Quả thật, chỉ có đức tin mới giúp chúng ta đứng vững trước một thế giới có quá nhiều thử thách và cám dỗ. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sống đức tin, hãy luôn bám vào Người, phó thác cuộc đời cho sự quan phòng của Chúa, khi đó ta sẽ tìm được bình an và hạnh phúc thật sự. Có đức tin là có tất cả, mất đức tin là chẳng còn gì.

Với Mẹ: Khi phải chứng kiến những gian ác, bất công, giả dối và đau khổ, chúng con hầu như cảm thấy xao xuyến về đức tin. Trong mọi hoàn cảnh, xin Chúa cho chúng con luôn tin vững vàng rằng Chúa đang hiện diện bên cạnh và luôn đồng hành cùng với chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban ơn giúp sức để chúng con vững bước trên con đường rao giảng Tin Mừng của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon