Suy niệm với Mẹ, ngày 16.9

0

Thứ Ba, ngày 16.09.2014

Thánh Cornêliô và Thánh Syprianô, Tđ

Lc 7,11-17

Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” (Lc 7,13)

Như Mẹ: Chúa luôn chạnh lòng thương trước những nỗi khốn khổ của con người. Đứng trước cảnh tang tóc, nhất là cái chết đáng thương của con trai duy nhất một bà góa, Đức Giêsu đã thổn thức tâm thần. Người cảm được nỗi mất mát và đau đớn của một người mẹ trước sự chia lìa. Có lẽ qua cái chết này, Đức Giêsu cũng nhìn thấy trước cái chết của chính mình và nỗi đau của Đức Maria.

Với Mẹ: Ngày nay con người vẫn đang đối diện với nhiều nỗi đau khác nhau. Xin Chúa cho con biết rung cảm trước nỗi khổ đau của con người.  

Nhờ Mẹ: Mẹ đã đau khổ khi chứng kiến cái chết của con mình, giờ đây, con cái khắp nơi cũng đang chạy đến với Mẹ. Xin Mẹ hãy chuyển cầu cùng Chúa cho tất cả chúng con.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.

phone-icon