Suy niệm với Mẹ, ngày 18.10

0

 Thứ Bảy, ngày 18.10.2014

Thánh LUCA, thánh sử – lễ kính

Lc 10,1-9

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Lc 10,2)

Như Mẹ: Bài Tin Mừng trình thuật về sứ vụ truyền giáo của các môn đệ. Và Giáo Hội đọc bài Tin Mừng này trong ngày lễ mừng kính thánh sử Luca với mục đích muốn người tín hữu nhìn ngắm cuộc đời và sứ vụ của thánh Luca để luôn ý thức về sứ vụ loan báo Tin Mừng và chứng tá tình yêu Thiên Chúa cho tha nhân.

Với Mẹ: Lạy Chúa, qua sách  Tin Mừng của mình, thánh sử Luca đã chứng minh về lòng khoan dung, nhân hậu, tha thứ của Thiên Chúa đối với người nghèo và tội nhân. Xin cho chúng con cũng học biết tâm tình yêu thương của Chúa đối với những ai cần đến lòng thương xót trong môi trường xã hội, gia đình, cộng đoàn chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết phục vụ đắc lực Lời Chúa, trung tín để làm cho mọi người biết Chúa và biết yêu thương nhau.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.