Năm sự Thương : Ngắm II

0

NGẮM II : CHÚA GIÊSU CHẤP NHẬN ĐAU KHỔ VÌ YÊU

Nhân danh Chúa Giêsu Kitô,
xin ban Thần khí tràn đầy hồn xác chúng con,
giúp chúng con cảm nghiệm Tình Yêu hy hiến của Chúa,
niềm tin thông hiệp của Mẹ Maria

1. Lời Chúa : Mt 26, 67- 68

2. Suy niệm

Một vị Hồng y già trong cơn hấp hối đã nhắn nhủ như sau : Chúng ta thường nói và nói rất nhiều, rất hay về đau khổ, tôi cũng đã từng hăng say làm như thế, nhưng từ nay xin đừng nói gì nữa cả. Chúng ta không biết gì về đau khổ đâu…

Đó là nói về đau khổ thông thường của kiếp người, còn về cuộc tử nạn và cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta biết nói gì ngoài việc thinh lặng và chiêm ngắm. Chỉ trong thinh lặng chiêm ngắm và với Ơn Thánh, chúng ta mới có thể cảm nhận được thế nào là yêu và yêu cho đến cùng, thế nào là sự hy hiến cho người mình yêu… Chỉ trong sự thinh lặng thánh này, mới có thể đưa chúng ta vào mầu nhiệm của khổ đau, để có thể nghe được tiếng nói của Tình Yêu và đủ can đảm chấp nhận đi vào con đường Tình Yêu hy hiến như Chúa.

3. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phải mang thương tích vì yêu chúng con. Chúa đã chấp nhận uống cạn chén đắng Cha trao để cứu độ chúng con. Và Chúa gọi mời chúng con chiêm ngắm những thánh tích của Chúa để cảm nghiệm tình Chúa yêu từng người chúng con, cùng ý thức hơn con đường mình đang chọn bước.

Nhờ 10 kinh Kính Mừng này, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con biết sống niềm tin thông hiệp như Mẹ Maria, vui lòng đón nhận những hy sinh khi gặp trái ý, biết tự chế khi gặp sướng vui, biết quay lui trở về với Chúa khi đường đời đầy hoa lá gọi mời,… để như Mẹ, chúng con cũng được Chúa thánh hiến những đau khổ ấy, nên hoa trái cứu độ chúng con và thế giới hôm nay. Amen.

Binhsanhdevo,dmth. 

Comments are closed.