Năm sự Thương : Ngắm IV

0

NGẮM IV : CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

Nhân danh Chúa Giêsu Kitô,
xin ban Thần khí tràn đầy hồn xác chúng con,
giúp chúng con cảm nghiệm Tình Yêu cứu đời của Chúa,
 và niềm vui hạnh phúc vì được Chúa cứu độ

1. Lời Chúa : Ga 19, 16b-18

2. Suy niệm

Chúa Giêsu đang vác thập giá đi lên đồi Calvê để chịu chết, Ngài đang thở mệt nhọc vì sức tàn sau một đêm bị tra tấn sỉ nhục, và đang nhìn chúng ta sống nhởn nhơ, với những dửng dưng lạnh nhạt, với những mưu mô đen tối, với những toan tính không cùng để hại người … rồi Ngài chờ đợi.

Và cho đến hôm nay, Thập giá của Chúa Giêsu vẫn có mặt khắp nơi, vẫn luôn hiện diện, luôn có đó để chiếu rọi vào thân phận tội lỗi của con người. Thế nhưng, thập giá không chỉ mạc khải về tội lỗi, về cái ác, cái xấu, về sự dữ của con người, mà còn tỏa chiếu ánh sáng của niềm tin vào một Thiên Chúa toàn năng, được mạc khải nơi con người tử tội Giêsu, và một Thiên Chúa Tình Yêu của tha thứ và yêu thương đến cùng.

3. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chỉ vì Tình Yêu mà Chúa đã muốn chịu đau khổ để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và cái chết đời đời. Và qua đau khổ Chúa chịu, Chúa muốn cho chúng con thấy: Tình Yêu có giá trị vĩnh cửu. Như thế, chỉ những ai dám yêu và yêu đến cùng, mới thấy và hiểu được thế nào là Tình Yêu đích thực. Mẹ Maria đã cảm sâu Tình Yêu vĩ đại này khi thông hiệp với Chúa theo từng bước chân tiến lên đồi Golgotha.

Nhờ 10 kinh Mân côi này, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con biết chấp nhận giới hạn bản thân cũng như những nghịch cảnh trong cuộc sống, và can đảm đón nhận như thánh giá Chúa gửi, biết chia sẻ gánh nặng cuộc sống với anh chị em, để cùng với Chúa, chúng con giương cao Thánh giá Tình Yêu, cờ hiệu chiến thắng của mỗi chúng con, hầu mong ơn cứu độ đến cho chúng con và toàn thế giới. Amen. 

Binhsanhdevo,dmth.

 

Comments are closed.