Suy niệm với Mẹ, ngày 16.10

0

Thứ Năm, ngày 16.10.2014

Thánh Margarita Alacoque, tn

Lc 11,47-54

“Kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản” (11,52)

Như Mẹ: Đức Giêsu tiếp tục khiển trách các luật sĩ về tội giả hình. Họ tin vào các tiên tri thời xưa nhưng lại từ chối tin vào Đức Giêsu, vị tiên tri cao cả đang hiện diện giữa họ. Họ nắm giữ Lời Chúa nhưng lại không sống theo Lời Chúa. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta về lối sống đạo, đôi khi chúng ta gây “trở ngại” cho người khác tin nhận Đức Giêsu vì những gương xấu của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con nghe Lời Chúa hằng ngày, nhưng chưa sống Lời Chúa dạy, vì chúng con còn ngại từ bỏ bản thân hay vì sợ Lời Chúa làm xáo trộn cuộc sống của mình. Xin thêm sức giúp chúng con luôn xác tín về giá trị và ý nghĩa Lời Chúa trong cuộc đời chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con không chỉ biết học hỏi về Lời Chúa nhưng còn biết thành tâm thiện chí sống Lời Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.