Suy niệm với Mẹ, ngày 19.10

0

Ngày 19.10.2014

Chúa Nhật 29 TN Khánh nhật Truyền giáo

Mt 22,15-21

“Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mt 22,21)

Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay cho thấy, mỗi Kitô hữu đều có hai bổn phận phải chu toàn: vừa là công dân của một quốc gia, vừa là công dân của Nước Trời. Là công dân Nước Trời, chúng ta cần sống theo nguyên tắc của Đức Giêsu: “những gì của Thiên Chúa, hãy trả lại cho Thiên Chúa.” Thời gian là của Chúa, mọi thế hệ là của Chúa, tất cả những gì ta có đều là của Chúa…

Với Mẹ: Lạy Chúa, Ngài là Alpha và Omega, là nguyên thủy và là cùng đích, mọi thụ tạo, vinh quang, vương quyền đều thuộc về Ngài. Xin cho chúng con luôn biết trả lại cho Ngài điều chúng con luôn mắc nợ: đó là lòng tin tưởng, cậy trông, phó thác với tâm tình thờ phượng và tạ ơn Ngài mãi mãi muôn đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con biết chu toàn bổn phận đối với xã hội trần thế, đồng thời chu toàn bổn phận tìm kiếm Nước Trời.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.