Suy niệm với Mẹ, ngày 21.10

0

Thứ Ba, ngày 21.10.2014

Tuần 29 TN

Lc 12,35-38

“Hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (Lc 12,35)

Như Mẹ: Bài Tin Mừng trình bày giáo huấn của Đức Giêsu về tinh thần sẵn sàng, tỉnh thức chờ đợi Chúa đến vào ngày sau hết. Tỉnh thức bằng cách luôn sống trong ân nghĩa Chúa, xa tránh dịp tội, chừa cải tội lỗi. Sẵn sàng bằng những việc lành để chuẩn bị cho sự sống đời sau. Ai sẵn sàng như vậy là người có phúc vì Nước Trời thuộc về họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, “thắt lưng” là tư thế của một người đang làm việc, đang sẵn sàng. Xin cho chúng con luôn biết thanh tẩy đời sống và thánh hóa bản thân như một trách nhiệm mà người Kitô hữu phải chu toàn mỗi ngày để làm vinh danh Chúa và gương sáng cho tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con luôn trung tín trong việc tỉnh thức và sẵn sàng chờ giờ Chúa đến ngay trong đời sống hiện tại này.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.