Suy niệm với Mẹ, ngày 22.10

0

Thứ Tư, ngày 22.10.2014

Tuần 29 TN

Lc 12,39-48

“Hãy sẵn sàng” (Lc 12,39)

Như Mẹ: Dụ ngôn “người quản lý trung tín” trong bài Tin Mừng dạy chúng ta về thái độ tỉnh thức, sẵn sàng bằng cách kiên trì và trung tín trong trách nhiệm của mình. Việc bảo vệ phần rỗi đời đời là việc phải làm liên tục, bền đỗ vì tính cách bất ngờ của việc Chúa đến trong giờ sau hết của mỗi người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, mỗi chúng con là những “quản gia” của Chúa. Tất cả những gì chúng con có: sự sống, tài năng, sức khỏe đều là ơn Chúa tặng ban để làm sáng danh Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho chúng con và tha nhân. Xin cho chúng con biết sử dụng ân ban của Chúa như những quản gia trung tín và khôn ngoan.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết chu toàn bổn phận của mình là nhận ra và sống thánh ý Chúa mỗi ngày.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.