Suy niệm với Mẹ – ngày 15.11

0

Thứ Bảy, ngày 15.11.2014

Thánh Albertô Cả, Ggmts

Lc 18,1-8

“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét
cho những kẻ Người đã tuyển chọn,
ngày đêm hằng kêu cứu Người sao” (Lc 18,7)

Như Mẹ: Thiên Chúa là Cha ở trên trời luôn hướng về chúng ta, lắng nghe mọi điều chúng ta kêu xin. Vì thế, hãy đến với Người qua những tâm sự, chia sẻ qua những tâm tình phó thác, tin tưởng và kiên trì như Chúa đã chỉ cho các môn đệ và cho chính mỗi người chúng ta.

Với Mẹ: Chúa muốn chúng con hãy kiên nhẫn trong lời cầu. Ngay cả trong những lúc cam go nhất của cuộc đời, Người luôn hiện diện và sát cánh. Người sẽ chiến đấu cùng chúng con để giải thoát chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, cầu nguyện là nhựa sống của tâm hồn. Xin dạy chúng con biết chuyên cần, kiên trì cầu nguyện bằng những tâm tình đơn sơ, khiêm tốn mỗi ngày.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.