Suy niệm với Mẹ – ngày 16.11

0

Ngày 16.11.2014

Chúa Nhật 33 TN A

Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Mt 25,14-30

“Được giao ít mà anh đã trung thành,
thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh” (Mt 25,21)

Như Mẹ: Tin Mừng phác họa bằng dụ ngôn ông chủ trao nén bạc. Mỗi người được Thiên Chúa trao ban cho mình những khả năng khác nhau và Người muốn mỗi người phải dấn thân, làm lời tùy theo sức mỗi người. Người sẽ đến để tính lời trên khả năng trong sự cố gắng, đó là ngày Chúa Giêsu sẽ trở lại trong quang lâm.

Với Mẹ: Lạy Chúa, qua dụ ngôn này, Chúa muốn chúng con làm việc hết sức mình để sinh hoa trái. Dù được trao nhiều hay ít, tất cả chúng con phải có nghĩa vụ làm việc để sinh lời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con đừng so sánh mình với người khác, nhưng xin giúp chúng con biết đánh giá và xem xét lại việc làm của chính mình, để công việc chúng con làm ngày càng sinh thêm nhiều hoa trái.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.