Suy niệm với Mẹ, ngày 20.02

0

Thứ Sáu, ngày 20.02.2015

Mồng 2 TẾT NGUYÊN ĐÁN

Mt 15,1-6

“Sao môn đệ ông lại vi phạm truyền thống?” (Mt 15,2)

Như Mẹ: Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta là đừng chú trọng đến truyền thống cổ xưa hay những quan niệm cũ kĩ mà quên đi nhiệm vụ của người Kitô hữu là làm phong phú Lời Chúa cho bản thân, trong cuộc sống tương quan với  mọi người. Đừng vì quá câu nệ vào những quy định cứng nhắc mà thiếu đi sự bác ái và quên mất giới luật yêu thương của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, suy nghĩ của chúng con luôn bị giới hạn bởi thói ích kỉ, xin cho chúng con luôn nhớ đến Chúa để biết phân định cái gì là tốt nhất và quan trọng nhất trong cuộc sống. Và giúp chúng con biết quảng đại với mọi người.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con biết mở rộng tấm lòng để luôn nhìn anh chị em bằng ánh mắt từ ái bao dung của Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.