Suy niệm với Mẹ, ngày 23.02

0

Thứ Hai, ngày 23.02.2015

Thánh Pôlycarpô, Gmtđ

Mt 25,31-46

Xưa Ta đói các ngươi đã cho ăn, Ta khát các ngươi đã cho uống(Mt 25,35).

Như Mẹ: Tin Mừng cho chúng ta thấy Chúa luôn hiện diện trong những con người đói khát, thiếu thốn, bệnh tật và lao tù. Người tìm đến với chúng ta dù chúng ta có như thế nào đi nữa. Tình yêu của Chúa bao trùm tất cả chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúng con thường đặt câu hỏi: Chúa ở đâu? Sao chúng con không bao giờ nhìn thấy Chúa? Phải chăng là vì chúng con đã tách mình ra khỏi lớp nguời nghèo khổ và khốn cùng? Xin Chúa làm cho chúng con có tấm lòng biết cảm thông và chia sẻ với những người nghèo khổ và lầm than.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con có được trái tim nhân từ, khoan dung để tìm đến với những người nghèo, lớp người đau khổ trong xã hội để nhận ra hình ảnh Chúa nơi con người của họ.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.