Suy niệm với Mẹ, ngày 26.02

0

Thứ Năm, ngày 26.02.2015

Tuần 1 MC

Mt 7,1-12

Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán (Mt 7,1).

Như Mẹ: Người này ác, ông đó gian, bà kia nóng nảy, chị đó khó tính hay để bụng, anh này tham lam lắm… Đây là kiểu xét đoán rất thông thường trong cuộc sống mà chúng ta hay vấp phải. Làm sao chúng ta xét đoán người khác là có tội, trong khi chúng ta cũng có tội? Xét đoán là việc của Chúa, chỉ có Chúa mới có quyền xét đoán đó mà thôi!

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa công bằng khi xét xử. Nhưng nếu Chúa không lấy lòng nhân hậu mà đoán xét chúng con, thì ai là người được cứu thoát? Xin cho chúng con đừng xét đoán ai, để khỏi bị Chúa xét đoán.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết sống một cách nhân hậu, khoan dung và hiền hoà với những người mà chúng con gặp gỡ hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon