Suy niệm với Mẹ, ngày 26.03

0

Thứ Năm, ngày 26.03.2015

Ga 8,51-59

“Tôi không tìm vinh quang cho mình
nhưng có Đấng tìm tôi và xét xứ tôi” (Ga 8,50)

Như Mẹ: Con người ta thường tìm vinh quang cho chính mình, nhưng đó là vinh quang sẽ tàn lụi. Còn Chúa Giêsu là Chúa, nhưng lại trút bỏ hết vinh quang, để mặc lấy thân phận phàm nhân. Ai khiêm nhường hạ mình xuống thì sẽ được Thiên Chúa tôn lên, nghĩa là được Thiên Chúa ban tặng vinh quang cho, vinh quang đó là hạnh phúc Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin ban ơn cho con, để con lo tìm kiếm vinh quang Nước Trời. Xin cho con biết làm cho Chúa vinh hiển, còn chính con biết nhỏ đi. Xin dạy con làm những việc mưu ích cho linh hồn con, là tôn vinh danh Chúa, qua lời nói, việc làm… để mọi người có thể cảm nhận được Thiên Chúa là tình yêu.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ luôn tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa. Xin Mẹ cầu bầu cho con luôn.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.