Suy niệm với Mẹ, ngày 10.04

0

Thứ Sáu, ngày 10.04.2015

Bát Nhật Phục Sinh

Ga 21,1-14

“Không ai trong các ông dám hỏi Người là ai,
vì các ông biết rằng đó là Chúa” (Ga 21,12).

Như Mẹ: Tin Mừng hôm nay cho chúng ta được chiêm ngắm một Đức Giêsu Phục Sinh thật dễ thương và gần gũi. Chúa không hề oán trách các tông đồ về sự bội tín và kém tin của các ông trong biến cố Chúa chịu chết. Chúa hiện diện thân tình và dùng bữa với các ông.

Với Mẹ: Chúa đã hiện diện giữa các tông đồ đang trong tình trạng bán tín bán nghi. Ngày nay, chúng con cũng đang sống trong tình trạng nghi ngờ Chúa. Xin Chúa hiện diện giữa chúng con, để xua tan những nghi ngờ và lo sợ. Xin mở trí cho chúng con để chúng con nhận biết Chúa hiện diện qua các biến cố trong đời sống.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn sống trong sự hiện diện của Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con luôn nhận ra rằng Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng con để gìn giữ, để yêu thương và để ban ơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon