Suy niệm với Mẹ, ngày 15.04

0

Thứ Tư, ngày 15.04.2015

Tuần 2 PS

Ga 3,16-21

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16).

Như Mẹ: Chuyện về Chúa Giêsu là một câu chuyện về tình yêu, một tình yêu cao cả và vĩ đại mà không một thụ tạo nào hiểu và sánh được. Yêu là hy sinh. Thiên Chúa Cha đã hy sinh ngay cả Con Một cho loài người chúng ta, để bất cứ ai tin vào người con đó, thì được sự sống muôn đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con khó lòng thờ ơ trước tình yêu của một ai đó sẵn sàng sống chết vì con, trong khi đó Chúa lại yêu con hơn bất cứ ai trên đời này, một tình yêu cho đi đến tận cùng. Xin cho con biết đón nhận thập giá đời mình để như một lời đáp trả hèn mọn của con trước tình yêu vô biên của Chúa dành cho con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết sống yêu thương như Chúa dạy mà không sợ thiệt hại đến lợi ích của bản thân mình.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon