Suy niệm với Mẹ, ngày 10.05

0

Ngày 10.05.2015

Chúa Nhật 6 PS – Năm B, Tv 2

 Ga 15,9-17

“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”
(Ga 15,13).

Như Mẹ: Yêu là hy sinh. Yêu là dâng hiến. Chúa Giêsu vì yêu thương loài người chúng ta nên đã hy sinh tính mạng của mình. Ngài đã dâng hiến mạng sống mình cho nhân loại chúng ta. Tình yêu ấy thật lớn lao biết bao. Có ai dám hy sinh như Chúa đã hy sinh cho chúng ta?

Với Mẹ: Sự sống là quà tặng vô giá. Nhiều người ngày nay đang lao vào con đường huỷ hoại sự sống trong xì ke và ma tuý. Xin Chúa biến đổi những ai đang rơi vào tình cảnh đó để họ biết tôn trọng sự sống của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, Mẹ đã cưu mang Đấng ban sự sống, xin Mẹ giúp chúng con biết tôn trọng sự sống của mình cũng như của người khác.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.