Suy niệm với Mẹ, ngày 11.05

0

Thứ Hai, ngày 11.05.2015

Tuần 6 PS

Ga 15,26 – 16,4a

“Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha” (Ga 15,26).

Như Mẹ: Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ của chúng ta. Người là Thần Khí sự thật. Chúa Giêsu hứa sẽ ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Người sẽ dẫn đưa chúng ta đến sự thật toàn vẹn là nhận biết Chúa Cha và nhận biết Đấng mà Chúa Cha đã sai đến là Chúa Kitô.

Với Mẹ: Con người dễ rơi vào tình trạng phạm tội là vì họ lãng quên Chúa Thánh Thần. Xin Chúa sai Chúa Thánh Thần ngự xuống trong lòng chúng con, để chúng con nên nhân chứng trung thành cho Chúa Kitô.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, Mẹ đã mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần bao phủ, xin Mẹ giúp chúng con đi trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần mà sống theo sự thật.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.