Suy niệm với Mẹ, ngày 26.02.2016

0

Thứ Sáu, ngày 26.02.2016 – Tuần II MC

Mt 21, 33-43. 45-46

“Nghe dụ ngôn người kể,… người Pharisêu hiểu là Người nói về họ” (Mt 21,45).

Như Mẹ: Thiên Chúa là người Cha chậm giận và giàu lòng thương xót. Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho con người. Ngài tha thứ không biết mỏi mệt. Ngược lại, con người thường sống vô tâm và bất nhân với nhau; hơn thế nữa, con người lại rất bất trung, vô ơn bạc nghĩa, đối xử tàn nhẫn với người con duy nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu, khi treo Người lên cây thập tự mà đóng đinh cho đến chết thê thảm.

Với Mẹ: Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đời con người hồi tâm trở về. Xin cho chúng con mang lấy lòng thương cảm của Chúa mà đối xử bác ái với nhau, và hết sức tín thác vào Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo, xin giúp chúng con kiên nhẫn trong cách ứng xử với những người khô khan và tội lỗi.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.