Suy niệm với Mẹ, ngày 22.03.2016

0

Thứ Ba, ngày 22.03.2016 – Tuần VI MC

Ga 13, 21-33.36-38

“Gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần” (Ga 13,38). 

Như Mẹ: Sai lầm vì yếu đuối luôn cứ bám sát bản tính con người. Người Việt có câu: “Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”. Thánh Phêrô là một con người rất bộc trực, nhút nhát… lại chối thầy. Khi nhận ra những khiếm khuyết của mình, thánh nhân liền mạnh dạn hối lỗi. Vì sự thành thật này, nên Chúa Giêsu đã chọn ngài làm người đứng đầu Hội Thánh.

Với Mẹ: Chúa đã chọn Phêrô, người chối Chúa, để làm cột trụ của Giáo Hội. Xin Chúa biến đổi con người ươn hèn của chúng con, để thành những người cộng tác tích cực làm việc cho vườn nho của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, Mẹ đã tích cực cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa, xin Mẹ nâng đỡ Giáo Hội trong việc mang ơn cứu độ đến cho con người ngày nay.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.