Đức Kitô đang ở giữa anh em, niềm hy vọng đạt tới vinh quang – suy niệm CN XVI TN, năm C

0

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN, NĂM C

64

Suy niệm: Lc 10, 38-42

Christ in you, the hope for glory. (Cl 1,27)

Đức Kitô đang ở giữa anh em, (Đấng ban cho chúng ta) niềm hy vọng đạt tới vinh quang.

Có ba cách để hiểu những từ này: trung tâm của sứ điệp là “Đức Kitô”. Sự ngọt ngào của sứ điệp là “Đức Kitô đang giữa anh em”. Và điều ước mong về sứ điệp là “niềm hy vọng đạt tới vinh quang”.

Khi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu thật lâu, chúng ta sẽ được dẫn đến thập giá. Mỗi lần chúng ta cử hành Thánh Lễ, chúng ta nhớ lại hy tế Ngài đã thực hiện cho chúng ta và ơn cứu chuộc Ngài đã chiến thắng cho chúng ta. Mỗi danh xưng chúng ta dành cho Chúa Giêsu – Bạn, Chúa, Anh, Chàng Rể, Tư Tế, Ngôn Sứ, và Vua – đều nhấn mạnh vào tình yêu quên mình mà Ngài đã bày tỏ cho chúng ta trên thập giá.

“Đức Kitô đang ở giữa anh em” là một lời hứa tuyệt vời của Tin Mừng. Đức Kitô đang ở giữa anh em nghĩa là Đức Kitô đang hướng dẫn chúng ta, đang chiếm hữu chúng ta, đang ngự trị trong chúng ta, và Ngài đang lấp đầy chúng ta. Phaolô nói về điều này khi bảo chúng ta “hãy cải biến con người chúng ta” (Rm 12,2). Mục đích của việc Đức Kitô ở giữa chúng ta là để biến đổi cách chúng ta suy nghĩ và hành động. Chúng ta càng nói với Chúa Giêsu: “con xin dâng Chúa tự do để Chúa làm việc trong con” thì chúng ta sẽ càng tìm thấy sức mạnh và ân sủng của Ngài đang hoạt động trong chúng ta, điều đó làm cho chúng ta nên giống Ngài nhiều hơn.

Ở một khía cạnh nào đó, tất cả chúng ta sẽ đối diện với cái chết. Trong khi đối với hầu hết chúng ta, đây sẽ là một điều khó khăn, thậm chí một sự quá độ đáng sợ, chúng ta phải có niềm tin. Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta về những thân xác được tôn vinh với những người bạn được vinh quang sống chung với nhau trong một thế giới vinh quang. Trong Bữa Ăn Cuối Cùng, thậm chí Ngài đã cầu nguyện, “Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con” (Ga 17,22). Đây là lý do tại sao Ngài đã đến với chúng ta: để làm tràn đầy chúng ta bằng ân sủng của Ngài và để biến đổi chúng ta bằng vinh quang của Ngài.

Vì thế khi bạn đi tham dự Thánh Lễ hôm nay, hãy tập trung lòng bạn vào bảy lời này ‘Christ in you, the hope for glory‘ (Đức Kitô đang ở giữa anh em, niềm hy vọng đạt tới vinh quang).  Đức Kitô, Đấng đã đổ tràn sự sống của Ngài cho bạn trên thập giá, đang sống trong bạn. Ngài đang ở trong trái tim bạn, đang hiến dâng chính mình để lấp đầy bạn bằng tình yêu của Ngài và biến đổi bạn bằng ân sủng của Ngài. Và Đức Kitô, Đấng đang hoạt động trong bạn, đã có một mục đích trọng tâm cho mọi điều Ngài đang thực hiện: để đưa bạn vào trong vinh quang thiên quốc của Ngài. “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy tỏ cho con thấy vinh quang của Chúa, và xin hãy giúp con đặt tất cả niềm hy vọng của con nơi Ngài”.

 Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.