Video: Khi chán nản hãy nghe bài diễn thuyết này – Diễn giả: Nick Vujicic

0

VIDEO: Buổi nói chuyện của Nick
với các em học sinh trung học trường Pottvile Beach

 

Nguồn: Youtube

Comments are closed.

phone-icon