Tông Sắc của ĐTC Phan-xi-cô nhằm thiết lập Thánh Bộ phụ trách việc phát triển toàn diện con người

0

Tông Sắc của ĐTC Phan-xi-cô nhằm thiết lập Thánh Bộ
phụ trách việc phát triển toàn diện con người

56

Với sự hiện hữu và trong tất cả hành động của mình, Giáo hội được kêu gọi phải thúc đẩy việc phát triển toàn diện con người trong ánh sáng Tin Mừng. Sự phát triển này được hiện thực hóa nhờ vào việc chăm sóc những sự thiện vô hạn của Công Lý, của Hòa Bình và của việc bảo vệ thiên nhiên. Đấng kế Vị Thánh Phê-rô có sứ mạng và bổn phận phải làm rõ những giá trị ấy. Vì thế, Ngài sẽ điều chỉnh các cơ quan mà những cơ quan ấy cùng cộng tác với Ngài để không ngừng chăm lo cho những nhu cầu của con người trong lúc các cơ quan ấy nên đứng trong sự phục vụ họ, và để các cơ quan ấy đáp ứng tốt hơn trước những nhu cầu của con người.

Với mục đích nhằm hiện thực hóa một cách cụ thể những mối quan tâm của Tòa Thánh trong những lãnh vực nặng nề và nhậy cảm, cũng như trong những lãnh vực mà chúng liên quan tới sức khỏe và tới những công việc của Đức Ái, Tôi quyết định thành lập Thánh Bộ phục trách việc phát triển toàn diện con người. Thánh Bộ này có nhiệm vụ đặc biệt đối với những vấn nạn mà chúng liên quan tới di dân, tới những người nghèo túng, tới các bệnh nhân, tới những người bị loại trừ, tới những người bị đẩy ra bên lề xã hội và tới các nạn nhân của những cuộc xung đột vũ trang cũng như tới các nạn nhân của các thảm họa thiên nhiên, tới các tù nhân, tới những người thất nghiệp, và tới các nạn nhân của bất cứ hình thức nô lệ hay tra tấn nào.

Từ ngày mồng 01 tháng Giêng năm 2017, các Hội Đồng Giáo Hoàng hiện tại đang phụ trách những công việc sau đây: Hội Đồng Giáo Hoàng Công lý và Hòa Bình, Hội Đồng Giáo Hoàng Cor Unum, Hội Đồng Giáo Hoàng chăm sóc mục vụ cho các di dân và những người đang trên cuộc hành trình, Hội Đồng Giáo Hoàng mục vụ trong sự phục vụ các bệnh nhân, sẽ được sáp nhập lại trong tân Thánh Bộ – được thành lập thông qua quy tắc mà Tôi đã phê chuẩn với thời điểm hôm nay để ad experimentum (thử nghiệm). Bốn cơ quan này sẽ sắp xếp các công việc của mình và sẽ được hủy bỏ theo từng thời điểm. Các khoản từ 142 tới 153 của Tông Hiến Pastor Bonus sẽ hết hiệu lực.

Tôi chỉ thị rằng, tất cả những gì được ấn định với Tông Sắc trong thể thức một Motu proprio này, sẽ hoàn toàn có hiệu lực và bền vững, bất chấp những quy định trái ngược, ngay cả khi những quy định đó đáng được nhắc đến một cách đặc biệt; và chỉ thị rằng, Tông Sắc này sẽ được công bố trên nhật báo L’Osservatore Romano, và sau đó trong Acta Apostolicae Sedis, vì Tông Sắc này sẽ có hiệu lực vào ngày mồng 01 tháng Giêng năm 2017.

Ban hành tại Rô-ma, bên cạnh Đền Thờ Thánh Phê-rô, ngày 17 tháng 08 năm 2016, trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, năm thứ bốn triều đại Giáo Hoàng của tôi

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm. Đa-minh Thiệu – chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon