“Hãy để cho mình được tái loan báo Tin Mừng!” – Bài suy niệm thứ hai trong tuần Tĩnh Tâm của Giáo Triều

0

“Hãy để cho mình được tái loan báo Tin Mừng!”
Bài suy niệm thứ hai trong tuần Tĩnh Tâm của Giáo Triều

90

Vào chiều thứ Hai vừa qua, Cha Giulio Michelini, Dòng Phan-xi-cô – người giảng Tĩnh Tâm cho Giáo Triều năm nay – đã mời gọi các tham dự viên của Tuần Tĩnh Tâm (gồm Đức Thánh Cha đương kim và những vị đứng đầu Giáo Triều Rô-ma) “hãy để cho mình được tái loan báo Tin Mừng!

Trong bài suy niệm thứ hai của Ngài, dựa vào Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, Cha Michelini đã khuyến khích các thính giả của mình hãy lắng nghe Thiên Chúa, Đấng đang nói “nhỏ nhẹ” với họ thông qua những người khác.

Cha Michelini cũng kêu gọi các tham dự viên của Tuần Tĩnh Tâm hãy hoán cải. Tất cả các tham dự viên này đều nên nhìn mình như là thành phần của một nhóm phải được tái loan báo Tin Mừng – vị Linh mục Dòng Phan-xi-cô mời gọi.

Cha Michelini nhắc nhớ rằng, trong thực tế, việc tái loan báo Tin Mừng được nghĩ trước tiên tới việc “đốt lên ngọn lửa trong lòng mỗi tín hữu mà họ thường xuyên đến tham dự các Thánh Lễ”, chứ không phải chỉ cho những người đã xa cách Thiên Chúa.

Thưa quý Ngài đáng kính, Quý Ngài đang ở trong trung tâm của việc loan báo Tin Mừng ấy” – Cha Michelini cho biết.

Cha Michelini cũng đã mời gọi các tham dự viên hãy thẩm tra lương tâm của mình về quá trình đưa ra những quyết định.

Tôi đã quyết định dựa trên tiêu chuẩn nền tảng nào? Phải chăng tôi đưa ra quyết định dựa trên tính khí, tôi để cho mình bị dẫn dắt bởi những thói quen, tôi đặt bản thân mình và những mối quan tâm của mình lên trên Triều Đại Thiên Chúa?” – Linh mục Dòng Phan-xi-cô đặt câu hỏi.

Tôi có lắng nghe giọng nói của Thiên Chúa, Đấng đang nói một cách nhỏ nhẹ không?” – Cha Michelini hỏi tiếp. Đó là một thái độ sống mà nó đặt nền tảng trên kinh nghiệm về Thiên Chúa của Elia tại núi Ho-rép: Thiên Chúa đến trong cơn gió thoảng nhẹ.

Tôi có khiêm nhượng để lắng nghe Phê-rô không? Chúng ta có khiêm tốn để lắng nghe nhau không?… Tôi lắng nghe giọng nói của người khác mà có lẽ nó rất yếu ớt, hay tôi chỉ nghe mỗi giọng của mình?” – Cha Michelini đặt vấn đề.

Ngài cũng hỏi các tham dự viên rằng, liệu họ có can đảm để đi trên con đường mà họ đang đi cho tới tận cùng không, ngay cả khi điều đó có nghĩa là vác Thánh Giá?

Theo Zenit 06.03.2017

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.