Đàng Thánh Giá thánh hoá gia đình

0

ĐÀNG THÁNH GIÁ THÁNH HOÁ GIA ĐÌNH 

đàng Thánh giá

Khởi đầu, Chủ Sự tiến ra trước Thánh Giá tại Cung Thánh, làm dấu thánh giá và đọc Lời Nguyện sau:

Lạy Chúa Giê-su. Trong Tuần Thánh này, cùng với Hội Thánh, chúng con long trọng đi Đàng Thánh Giá theo chủ đề: “Đàng Thánh Giá Thánh Hóa Gia Đình” . Việc suy niệm 14 chặng Đàng Thánh Giá của Chúa không làm chúng con phải buồn rầu thất vọng, nhưng giúp chúng con cảm nghiệm sâu xa hơn về tình yêu vô bờ của Chúa. Và noi gương Chúa, chúng con cũng biết thể hiện tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình để nên môn đệ thực sự của Chúa như lời Chúa dạy: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em yêu thương nhau” (Ga 13,34).

Ở mỗi chặng đàng, chúng con sẽ suy niệm để sám hối về những lần chúng con đã cư xử thiếu bác ái khoan dung trong gia đình, từ đó đã gây ra bao tổn thương cho nhau. Nhờ ơn Chúa giúp và với quyết tâm cao, chúng con thành tâm sám hối và quyết tâm thay đổi cách ứng xử để làm cho gia đình ngày một hòa hợp hạnh phúc theo thánh ý Chúa. Xin Mẹ Ma-ri-a đồng hành với chúng con, như xưa Mẹ đã đồng hành với Chúa trên bước Đường Thánh Giá. Xin Mẹ hãy bầu cử cùng Chúa Giê-su cho chúng con, như xưa Mẹ đã bầu cử cho đôi tân hôn tại tiệc cưới Ca-na, hầu các gia đình chúng con hôm nay luôn được hòa hợp ấm êm và hạnh phúc. Amen.

image01

Chủ Sự cùng ba người cầm Thánh Giá đèn hầu bắt đầu di chuyển ra ngoài nhà thờ. Trong lúc di chuyển Cộng Đoàn cùng hát:

Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Sau khi Thánh Giá đèn hầu đứng chặng thứ nhất trước Cộng Đoàn, Chủ Sự và Cộng Đoàn hướng về Thánh Giá, quỳ gối thờ lạy Thánh Giá và đọc câu Xướng Đáp như sau:

X) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Đ) Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ Sự đọc Nơi Thứ Nhất:

image07

NƠI THỨ NHẤT

CHÚA GIÊ-SU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH

CẦU CHO CÁC THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH KHÔNG GIẬN GHÉT VÀ KẾT ÁN LẪN NHAU

(Người Hướng Dẫn sẽ phân công người đọc Lời Chúa và Suy niệm. Cộng Đoàn đọc chung LỜI CẦU)

LỜI CHÚA: Ông Phi-la-tô nói với người Do-thái: “Ðây là vua các người!” Họ liền la lớn: “Ðem đi! Ðem đi! Ðóng đinh nó vào thập giá!” Ông Phi-la-tô nói với họ: “Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao?” Các thượng tế đáp: “Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xê-da” (Gioan 19,14-15).

SUY NIỆMHành trình Thánh giá của Chúa Giê-su bắt đầu từ lời kết án của quan Phi-la-tô. Dưới áp lực của dân chúng và muốn chiều ý dân, nên Phi-la-tô đã kết án tử hình thập giá cho Chúa Giê-su cách bất công. Nhìn đời sống gia đình hôm nay, vẫn còn đó những câu nói gắt gỏng, chua chát; những lời càm ràm, đay nghiến, đổ lỗi và kết án nhau. Ai cũng cho mình là phải, là vô tội khi kết án người khác. Một người có thể trở nên Phi-la-tô khi họ kết án, đổ lỗi cho người khác vì danh lợi và vì cái tôi ích kỷ tự mãn của họ. Làm như vậy, họ đã vô tình biến gia đình mình trở thành tòa án để kết án và là pháp trường để giết hại, thay vì thành mái ấm để yêu thương và tha thứ cho nhau.

LỜI CẦU (CĐ Đọc chung): Lạy Chúa Giê-su./ Chúa đã phán rằng/: “Ta đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu rỗi thế gian”./ Xin cho các thành viên trong các gia đình chúng con/ luôn biết xây dựng và bảo vệ hạnh phúc gia đình/ bằng lời nói cảm thông/ và bằng hành động khiêm nhường phục vụ lẫn nhau. / Amen.

Thinh lặng 10 giây. Chủ Sự và Cộng Đoàn đọc lời Xướng Đáp như sau:

X) Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ) Xin Chúa thương xót chúng con.

X) Xin vì lòng nhân từ Chúa ban cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời.

Đ) A-men.

image01

Cộng Đoàn di chuyển sang Chặng 2, vừa đi vừa hát:

Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Chủ Sự và Cộng Đoàn quỳ gối thờ lạy Thánh Giá và đọc câu Xướng Đáp như sau:

X) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Đ) Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ Sự đọc Nơi Thứ Hai …

image08

NƠI THỨ HAI

CHÚA GIÊ-SU VÁC THẬP GIÁ

CẦU CHO CÁC THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH KHÔNG TRỞ THÀNH THẬP GIÁ CHO NHAU

LỜI CHÚA: Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Ðức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Ðức Giê-su đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hi-pri là Gôn-gô-tha. (Ga 19,16-17).

SUY NIỆMTrong đời sống gia đình, chúng ta luôn có những thập giá phải mang vác hằng ngày như: thập giá của bệnh tật, nghèo đói, thất bại, tai nạn, chết chóc… Mỗi gia đình, mỗi người có thập giá riêng và không có thập giá nào giống như thập giá nào. Một lời nói thiếu bao dung của người này có thể trở thành thập giá cho người kia. Một hành động thiếu bao dung có thể để lại vết thương sâu đậm trong trái tim người khác. Thập giá chung mà gia đình phải gánh chịu sẽ trở nên ý nghĩa và có giá trị cứu độ khi mọi người biết cùng nhau chia sẻ và cùng nhau gánh vác. Làm sao để thập giá trong gia đình không còn là thập giá riêng của vợ, của chồng, của mỗi đứa con… mà là thập giá chung của cả gia đình.

LỜI CẦU (CĐ đọc chung): Lạy Chúa Giê-su./ Chúa đã phán rằng:/ “Ai muốn theo Ta,/ hãy từ bỏ chính mình/ và vác thập giá mình hằng ngày mà theo”./ Xin cho mỗi người chúng con biết đón nhận thập giá hằng ngày/ với tinh thần trách nhiệm/ và với tình yêu thương tha thứ./ Ước gì chúng con tìm thấy thánh ý Chúa/ khi cùng nhau vác thập giá gia đình./ Amen.

Thinh lặng 10 giây. Chủ Sự và Cộng Đoàn đọc lời Xướng Đáp:

X) Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ) Xin Chúa thương xót chúng con.

X) Xin vì lòng nhân từ Chúa ban cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời.

Đ) A-men.

image01

Cộng Đoàn di chuyển sang Chặng 3, vừa đi vừa hát:

Hát:  Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Chủ Sự và Cộng Đoàn quỳ gối thờ lạy Thánh Giá và đọc câu Xướng Đáp như sau:

X) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Đ) Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ Sự đọc Nơi Thứ Ba …

image09

NƠI THỨ BA

CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG LẦN THỨ NHẤT

CẦU CHO CÁC NGƯỜI LẦM LẠC SỚM TRỞ VỀ VỚI TÌNH THƯƠNG GIA ĐÌNH

LỜI CHÚA: Đức Giê-su bảo họ: “Ánh Sáng còn ở giữa các ông ít lâu nữa thôi. Các ông hãy bước đi, bao lâu các ông còn có ánh sáng, kẻo bóng tối bắt chợt các ông. Ai bước đi trong bóng tối, thì không biết mình đi đâu. Bao lâu các ông còn có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng, để trở nên con cái ánh sáng.” (Ga 12,35-36).

SUY NIỆMXã hội hôm nay đã sử dụng hệ thống định vị để giúp người ta đi tới nơi về tới chốn mà không sợ bị lạc đường. Có biết bao nhiêu cám dỗ trong xã hội hôm nay như rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút chích… khiến con người bị đi lạc theo bóng tối, trong đó có thể có thành viên trong gia đình chúng ta. Mạng in-ter-net đã trở thành không gian ảo lôi kéo con người vào những nơi đen tối tội lỗi và đã khiến rất nhiều bạn trẻ bị sa đọa. Có người đã nói: in-ter-net chính là “nhà tạm của Sa-tan”, và rất nhiều người đã hằng ngày vào trong đó rồi không tìm thấy đường về.

Chúa Giê-su đã khẳng định “Thầy là ánh sáng thế gian. Ai theo Thầy sẽ không ở trong bóng tối, nhưng sẽ bước đi trong ánh sáng”. Người chính là con đường, là hệ thống định vị để chúng ta có thể tìm về quê trời mà không sợ bị lạc đường. Không có con đường nào khác dẫn đưa chúng ta tới thiên đàng ngoài con đường Giê-su, như Người đã tuyên bố: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy”.

LỜI CẦU (CĐ đọc chung): Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho những người đang bước đi trong bóng tối tội lỗi/ biết quay về với tình thương gia đình/ và về với Chúa là nguồn ánh sáng./ Xin cho các bạn trẻ đón nhận được ơn khôn ngoan và được Thánh Thần soi dẫn/ tránh đi vào con đường xấu xa,/ hầu khỏi sa vào cạm bẫy của ma quỷ./ Amen.

Thinh lặng 10 giây. Chủ Sự và Cộng Đoàn đọc lời Xướng Đáp như sau:

X) Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ) Xin Chúa thương xót chúng con.

X) Xin vì lòng nhân từ Chúa ban cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời.

Đ) A-men.

image01

Di chuyển sang Chặng 4 vừa đi vừa hát:

Hát:  Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường Thập Tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loang vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Cộng Đoàn hướng về Thánh Giá. Chủ Sự và mọi người quỳ đọc câu Xướng Đáp như sau:

X) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Đ) Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ Sự đọc Nơi Thứ Tư …

image10

NƠI THỨ TƯ

CHÚA GIÊ-SU GẶP MẸ SẦU BI

CẦU CHO CÁC BÀ MẸ LUÔN LÀ MẸ HIỀN TRONG GIA ĐÌNH

LỜI CHÚA: Ðứng gần thập giá Ðức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của bà thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Ðức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Ðây là mẹ của anh”. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình (Ga 19,25-27).

SUY NIỆM: Khi xuống thế làm người, Con Thiên Chúa đã chọn cho mình một người Mẹ là Đức Ma-ri-a. Mẹ Ma-ri-a luôn đồng hành với Chúa Giê-su: Mẹ hiện diện với Chúa tại cánh đồng Bê-lem giá lạnh đến tiệc cưới thành Ca-na. Mẹ hiện diện với Chúa khi trẩy hội lên thành Giê-ru-sa-lem, cũng như trở về mái ấm gia đình tại thành Na-da-rét, và Mẹ còn hiện diện trên bước đường thương khó đến tận đỉnh đồi Can-vê. Mẹ Ma-ri-a là Mẹ Chúa Giê-su và cũng là Mẹ của mỗi tín hữu chúng ta hôm nay.

Người mẹ là món quà quí giá nhất mà Thiên Chúa đã ban cho loài người. Gia đình nào còn có mẹ là một gia đình hạnh phúc. Sau lưng người đàn ông thành công luôn là người vợ đảm đang; Phía sau người con trưởng thành luôn có bóng dáng của bà mẹ thân thương, đã từng tần tảo nuôi con khôn lớn và giáo dục con nên người.

LỜI CẦU (CĐ đọc chung): Lạy Chúa Giê-su,/ chúng con tạ ơn Chúa/ đã ban cho chúng con hai bà mẹ:/ Mẹ Ma-ri-a là mẹ về đức tin,/ và bà mẹ đã sinh thành dưỡng dục chúng con về nhân loại./ Xin cho chúng con biết yêu quý cả hai bà mẹ./ Cho chúng con trở thành những đứa con ngoan ngùy hiếu thảo,/ luôn biết vâng lời và làm vui lòng hai bà mẹ này./ Amen.

Thinh lặng 10 giây. Chủ Sự và Cộng Đoàn đọc lời Xướng Đáp như sau:

X) Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ) Xin Chúa thương xót chúng con.

X) Xin vì lòng nhân từ Chúa ban cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời.

Đ) A-men.

image01

Di chuyển sang Chặng 5 vừa đi vừa hát:

Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Cộng Đoàn hướng về Thánh Giá. Chủ Sự và mọi người quỳ đọc câu Xướng Đáp như sau:

X) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Đ) Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ Sự đọc Nơi Thứ Năm …

image11

NƠI THỨ NĂM

ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THẬP GIÁ CHÚA GIÊ-SU

CẦU CHO NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH BIẾT CHIA SẺ VÀ NÂNG ĐỠ NHAU

LỜI CHÚA: Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Si-mon, gốc Ky-rê-nê. Ông là thân phụ hai ông A-lê-xan-đê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Ðức Giê-su. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Ðồi Sọ (Mc 15,21-22).

SUY NIỆMCác tông đồ của Chúa Giê-su đã ở đâu khi Người nhọc nhằn vác cây thập giá, bị quân dữ đánh đập tàn nhẫn, khi Người ngã xuống đất mà chỉ có một Si-mon người ngoại đạo vác đỡ thập giá cho Người? Những người què được chữa lành đi được, người mù được sáng mắt, kẻ câm nói được, người điếc được nghe, kẻ chết sống lại… ở đâu cả rồi, mà sao chỉ thấy một phụ nữ yếu đuối là bà Ve-rô-ni-ca trao khăn cho Chúa lau mặt?

Cũng vậy, khi bị nghèo khổ, tù đày, đau yếu… chúng ta mới biết ai là bạn hữu thực sự của ta. Đó chính là những Si-mon vác đỡ thập giá giúp chúng ta qua cơn khốn khó. Ước gì gia đình chúng ta có những Si-mon sẵn sàng đỡ nâng chia sẻ khi thấy người trong gia đình bị tai nạn cần được trợ giúp… Ước gì trong gia đình, người cha không trốn trách nhiệm nhưng biết chăm chỉ làm việc để kiếm tiền mang về nuôi dưỡng đàn con; người mẹ không từ chối bổn phận chăm lo phục vụ gia đình, và các người con không chối bỏ bổn phận hiếu thảo vâng lời cộng tác với cha mẹ, và sẵn sàng phụng dưỡng các ngài khi già yếu đau liệt.

LỜI CẦU (CĐ đọc chung): Lạy Chúa Giê-su,/ chúng con ý thức rằng:/Chúa hằng ở bên chúng con như lời Chúa đã hứa:/ “Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế”./ Chúa như bà mẹ không bao giờ bỏ quên những đứa con do mình sinh ra./ Và cho dù có những bà mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi con mình đi nữa,/ còn Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng con./ Xin cho các thành viên trong gia đình chúng con biết gắn bó nâng đỡ nhau/ nhất là những khi gia đình gặp cảnh gian nan khốn khó./ Amen.

Thinh lặng 10 giây. Chủ Sự và Cộng Đoàn đọc lời Xướng Đáp như sau:

X) Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ) Xin Chúa thương xót chúng con.

X) Xin vì lòng nhân từ Chúa ban cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời.

Đ) A-men.

image01

Di chuyển sang Chặng 6 vừa đi vừa hát:

Hát:  Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Cộng Đoàn hướng về Thánh Giá. Chủ Sự và mọi người quỳ đọc câu Xướng Đáp như sau:

X) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Đ) Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ Sự đọc Nơi Thứ Sáu…

image12

NƠI THỨ SÁU

BÀ VÊ-RÔ-NI-CA LAU MẶT CHÚA GIÊ-SU

CẦU CHO THÀNH VIÊN LUÔN MANG KHUÔN MẶT DỊU HIỀN CỦA CHÚA GIÊ-SU

LỜI CHÚA: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?” Ðể đáp lại, Ðức Vua sẽ bảo họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,37-40).

SUY NIỆMKhuôn mặt bầm nát thịt da, mồ hôi máu chảy chan hòa trên mặt của Chúa Giê-su khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ, thế mà khuôn mặt đó lại có sức thu hút bà Ve-rô-ni-ca. Bà không đi tìm người giàu có sang trọng, người tai to mặt lớn trong xã hội, mà lại tìm đến với Chúa Giê-su bị hành hình như một tử tội và an ủi Người bằng cách trao khăn cho Người lau mặt. Vì thế chiếc khăn của Ve-rô-ni-ca trở thành chiếc khăn vô giá.

Trong gia đình không phải lúc nào chúng ta đều gặp thấy khuôn mặt dễ thương dễ mến của các người thân, nhưng cũng có thể xuất hiện những khuôn mặt lạnh lùng chai đá để kêu gọi lòng tha thứ của ta, một khuôn mặt bầm dập rách nát để thử lòng xót thương của ta, những khuôn mặt phản bội gian manh để thử lòng kiên nhẫn của ta, những khuôn mặt bất hiếu để thử lòng khoan dung của ta.

LỜI CẦU (CĐ đọc chung): Lạy Chúa Giê-su./ Xin cho con nhận ra khuôn mặt của Chúa/ nơi những người thân trong gia đình con,/ cho dù khuôn mặt ấy đáng thương hay đáng ghét;/ dễ nhìn hay khó ưa;/ dễ gần hay chỉ muốn tránh xa…/ Xin cho con mang tâm tình của bà Ve-rô-ni-ca/ đã can đảm lau mặt Chúa trên bước đường thánh giá/ để con cũng biết làm sáng lên khuôn mặt của Chúa/ nơi những người thân trong gia đình của con./ Amen.

Thinh lặng 10 giây. Chủ Sự và Cộng Đoàn đọc lời Xướng Đáp như sau:

X) Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ) Xin Chúa thương xót chúng con.

X) Xin vì lòng nhân từ Chúa ban cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời.

Đ) A-men.

image01

Di chuyển sang Chặng 7 vừa đi vừa hát:

Hát:  Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường Thập Tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loang vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Cộng Đoàn hướng về Thánh Giá. Chủ Sự và mọi người quỳ đọc câu Xướng Đáp như sau:

X) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Đ) Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ Sự đọc Nơi Thứ Bảy…

image13

NƠI THỨ BẢY

CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG LẦN THỨ HAI

CẦU CHO NGƯỜI BỆNH TẬT ĐAU LIỆT TRONG GIA ĐÌNH.

LỜI CHÚA: Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích để chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng Ðức Chúa đã đổ trên đầu người những tội lỗi của tất cả chúng ta (Is 53,4-6).

SUY NIỆMSinh, bệnh, lão, tử phải chăng là định mệnh của con người mà không ai tránh được. Gia đình nào rồi cũng sẽ có người đau bệnh, già yếu, tàn phế… cần được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện, và bằng sự giúp đỡ tận tình của người thân trong gia đình. Chính lúc ấy, một chén nước chăm sóc cho người đau yếu có giá trị hơn ngàn ao nước lã khi họ mạnh khỏe. Dù nghèo hay giầu, mọi người đều có thể mang cho người đau yếu “viên thuốc tình thương” mà họ đang cần. Chúa đã đến thế gian không phải chỉ cứu con người về phần linh hồn, mà Người còn chữa lành bệnh tật phần xác cho họ nữa. Khi bị bệnh tật, chúng ta đừng nên ngã lòng, nhưng cần ý thức rằng: Chúa không để cho ta chịu các đau khổ vượt quá sức chúng ta, như lời Chúa Giê-su đã hứa: “Ơn Thầy đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con”. Ngoài ra, bệnh tật cũng chính là phương thế Chúa ban để giúp ta nên thánh và cầu nguyện cho các tội nhân được sớm trở về với Chúa.

LỜI CẦU (CĐ đọc chung): Lạy Chúa Giê-su,/ con xin dâng người thân trong gia đình họ hàng chúng con đang đau liệt lên Chúa./ Xin Chúa ban sức mạnh Thánh Thần để các bệnh nhân của chúng con/ được can đảm chịu đựng đau khổ,/ hầu đền tội mình ngay từ đời này/ và xin cho những người đang lạc xa Chúa được sớm trở về với Chúa./ Xin giúp bệnh nhân của chúng con biết kết hiệp sự đau khổ đang phải chịu/ với sự đau khổ Chúa khi xưa trên đường thánh giá,/ hầu sau này cùng được hưởng hạnh phúc với Chúa trên thiên đàng./ Amen.

Thinh lặng 10 giây. Chủ Sự và Cộng Đoàn đọc lời Xướng Đáp như sau:

X) Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ) Xin Chúa thương xót chúng con.

X) Xin vì lòng nhân từ Chúa ban cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời.

Đ) A-men.

image01

Di chuyển sang Chặng 8 vừa đi vừa hát:

Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Cộng Đoàn hướng về Thánh Giá. Chủ Sự và mọi người quỳ đọc câu Xướng Đáp như sau:

X) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Đ) Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ Sự đọc Nơi Thứ Tám…

image14

NƠI THỨ TÁM

CHÚA GIÊ-SU ĐỨNG LẠI AN ỦI CÁC PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM

CẦU CHO NGƯỜI GIÀ YẾU TRONG GIA ĐÌNH ĐƯỢC ƠN NÂNG ĐỠ ỦI AN

LỜI CHÚA: Dân chúng đi theo Người rất đông, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Ðức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương Ta làm chi. Hãy khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em” (Lc 23,27-28)

SUY NIỆMChúa đã tạo dựng nên bà E-và làm bạn đời, khiến cuộc sống của ông A-đam được hạnh phúc. Ngoại trừ những môn đệ Chúa Giê-su vì Nước Trời đã tình nguyện sống độc thân, để chuyên tâm lo việc Nhà Chúa… Còn mọi người chúng ta nói chung, sẽ khó tìm thấy hạnh phúc khi sống cô độc hay bị người thân trong gia đình bỏ rơi. Hạnh phúc của các bậc cha mẹ già yếu là mong được sống bên đàn con cháu, muốn được người thân chăm sóc thăm nom. Ngoài những người già, gia đình có thể còn có những trẻ mồ côi. Một số các em không còn cha mẹ đã bị người thân bán đi làm lao động nặng nhọc, hoặc làm nô lệ tình dục… Cũng do thiếu tình thương chăm sóc của cha mẹ mà một số trẻ mồ côi đã đi vào đường trộm cướp hư hỏng.

LỜI CẦU (CĐ đọc chung): Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa dạy chúng con phải thảo kính cha mẹ/ và vui vẻ đón nhận các trẻ nhỏ./ Xin cho chúng con biết thương xót và sẵn sàng chăm sóc những người già yếu cô độc/ và những trẻ em mồ côi không người nuôi dưỡng dạy dỗ./ Họ chính là hình ảnh của Chúa khi xưa đã bị các môn đồ bỏ rơi trên đường thương khó./ Amen.

Thinh lặng 10 giây. Chủ Sự và Cộng Đoàn đọc lời Xướng Đáp như sau:

X) Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ) Xin Chúa thương xót chúng con.

X) Xin vì lòng nhân từ Chúa ban cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời.

Đ) A-men.

image01

Di chuyển sang Chặng 9 vừa đi vừa hát:

Hát:  Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Cộng Đoàn hướng về Thánh Giá. Chủ Sự và mọi người quỳ đọc câu Xướng Đáp như sau:

X) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Đ) Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ Sự đọc Nơi Thứ Chín…

image15

NƠI THỨ CHÍN

CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

CẦU CHO NHỮNG ĐÔI VỢ CHỒNG ĐANG LY HÔN BẤT HẠNH

LỜI CHÚA: Tấm thân này bị nhận xuống bùn đen, theo lời Ngài, xin cho con được sống. Con kể lể đường đời, Chúa đáp lại, xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài. Ðường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Ngài. Con đã phải buồn sầu ứa lệ, như lời Ngài phán, xin đỡ con lên. (Tv 119,25-28).

SUY NIỆMNền tảng gia đình hôm nay đang bị đổ vỡ trầm trọng bởi tỷ lệ các đôi vợ chồng ly hôn ngày càng cao. Bí tích hôn phối Chúa lập ra để kết hợp hai người nam nữ nên một đã bị coi thường. Xã hội hôm nay mất dần luân lý đạo đức, trai gái đến với nhau vì dục tính xác thịt hơn là vì tình yêu. Sự đổ vỡ trong hôn nhân làm tổn thương con cái nhiều hơn cha mẹ. Tiệc cưới Ca-na đầu tiên và duy nhất mà Chúa Giê-su và Đức Ma-ri-a được mời tới tham dự cũng đã gặp khó khăn khi chưa tàn mà rượu đã hết. Thế nhưng, thật may cho đôi tân hôn khi được Đức Mẹ cầu bầu với Chúa Giê-su, và đã được Chúa làm phép lạ đàu tiên biến nước lã thành rượu ngon giúp đỡ đôi tân hôn.

LỜI CẦU (CĐ đọc chung): Lạy Chúa Giê-su,/ như xưa tại tiệc cưới thành Ca-na/ sự hiện diện của Chúa và Mẹ Ma-ri-a/ đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho đôi tân hôn thế nào,/ thì hôm nay/ xin Chúa và Mẹ cũng hiện diện trong gia đình tín hữu chúng con./ Nhất là trong những lúc gia đình chúng con gặp phải khó khăn,/ khi rượu tình yêu vợ chồng bị hết nửa chừng,/ sẽ lại được Mẹ cầu bầu và Chúa ban thêm rượu mới./ Xin Chúa thương những gia đình đang sống trong cảnh ly thân ly dị,/ nhất là xin gìn giữ những trẻ thơ trong các gia đình bất hạnh/ là những nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp cúa sự đổ vỡ hạnh phúc của cha mẹ trong gia đình./ Amen.

Thinh lặng 10 giây. Chủ Sự và Cộng Đoàn đọc lời Xướng Đáp như sau:

X) Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ) Xin Chúa thương xót chúng con.

X) Xin vì lòng nhân từ Chúa ban cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời.

Đ) A-men.

image01

Di chuyển sang Chặng 10 vừa đi vừa hát:

Hát:  Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường Thập Tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loang vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Cộng Đoàn hướng về Thánh Giá. Chủ Sự và mọi người quỳ đọc câu Xướng Đáp như sau:

X) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Đ) Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ Sự đọc Nơi Thứ Mười.

image00

NƠI THỨ MƯỜI

CHÚA GIÊ-SU BỊ LỘT ÁO

CẦU CHO CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH BỊ HÀNH HẠ, ĐÁNH ĐẬP VÀ BỎ RƠI

LỜI CHÚA: Chế giễu chán, chúng lột áo điều Người ra để đóng đinh vào thập giá (Mc 15,20).

SUY NIỆMChúa Giê-su bị quân dữ đánh đập, hành hạ cách dã man không chút xót thương trên Đường Thánh Giá. Mỗi làn roi trút xuống trên thân thể Chúa là mũi dao nhọn xoáy vào con tim của Mẹ Ma-ri-a. Ngày nay vẫn còn đó những vết thương của sự hành hạ trong các gia đình do sự say sỉn, “phê” ma túy, do sự giận ghét của người thân… Những lúc như thế, gia đình trở thành địa ngục vô tình bạc nghĩa. Sự bạo hành trong gia đình dưới mọi hình thức đều là bi kịch mang lại đau khổ, mà các thành viên gia đình đều là nạn nhân phải gánh chịu hậu quả.

LỜI CẦU (CĐ đọc chung): Lạy Chúa Giê-su,/ xin thương chữa lành những vết thương do nạn bạo hành trong các gia đình chúng con./ Xin hàn gắn mối giây liên kết đã bị cắt đứt giữa hai vợ chồng,/ giữa cha mẹ với con cái,/ giữa anh chị em với nhau…/ để nhờ đó/ mọi người trong gia đình biết bỏ qua lỗi lầm cho nhau,/ dễ dàng tha thứ lỗi lầm và làm hòa với nhau,/ hầu tái tạo hạnh phúc gia đình như thuở ban đầu./ A-men.

Thinh lặng 10 giây. Chủ Sự và Cộng Đoàn đọc lời Xướng Đáp như sau:

X) Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ) Xin Chúa thương xót chúng con.

X) Xin vì lòng nhân từ Chúa ban cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời.

Đ) A-men.

image01

Di chuyển sang Chặng 11 vừa đi vừa hát:

Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Cộng Đoàn hướng về Thánh Giá. Chủ Sự và mọi người quỳ đọc câu Xướng Đáp như sau:

X) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Đ) Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ Sự đọc Nơi Thứ Mười Một.

image02

NƠI THỨ MƯỜI MỘT

CHÚA GIÊ-SU CHỊU ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP GIÁ

CẦU CHO CÁC THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH KHỎI CÁC ĐAM MÊ MA TÚY VÀ TÙ TỘI

LỜI CHÚA: Khi đến nơi gọi là “Ðồi Sọ”, tiếng Hípri là Gôn-gô-tha; họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Ðức Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,33-34).

SUY NIỆMSự đam mê và thói xấu nghiện ngập đã giam cầm con người mà không cần xiềng xích, đã đóng đinh con người vào khổ giá mà không cần đến đinh búa. Ngày nay còn có thêm những loại đam mê tinh thần như: mê xem phim ảnh xấu trên mạng, “chat sex” để gạ gẫm tình dục trên điện thoại, gởi hình ảnh đồi trụy qua email, bán dâm trên các trang mạng xã hội, các phim vi-đê-ô game bạo lực… Nhiều người hằng ngày đã dành thời giờ lên mạng nhiều hơn thời gian làm việc để lo cho gia đình, hoặc lo cho công việc Nhà Chúa. Chính Chúa Giê-su đã nói: “Người ta không thể làm tôi hai chủ. Vì sẽ mến chủ này và ghét chủ kia”. Một người đam mê các lạc thú bất chính, chắc chắn sẽ lơ là bổn phận vói Thiên Chúa và tha nhân.

LỜI CẦU (CĐ đọc chung): Lạy Chúa Giê-su,/ xin quyền năng của Chúa giải thoát những người đang bị những thói hư,/ và các đam mê bất chính trói buộc./ Xin Chúa thương giải thoát họ khỏi những gông cùm xiềng xích của ma quỷ và sự gian ác,/ giúp họ quay về với tình thương của Chúa và gia đình./ Xin ban sức mạnh Thánh Thần/ để họ quyết tâm xa lánh dịp tội, tránh xa các cám dỗ và các đam mê xác thịt./ Amen.

Thinh lặng 10 giây. Chủ Sự và Cộng Đoàn đọc lời Xướng Đáp như sau:

X) Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ) Xin Chúa thương xót chúng con.

X) Xin vì lòng nhân từ Chúa ban cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời.

Đ) A-men.

image01

Di chuyển sang Chặng 12 vừa đi vừa hát:

Hát:  Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường Thập Tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loang vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Cộng Đoàn hướng về Thánh Giá. Chủ Sự và mọi người quỳ đọc câu Xướng Đáp như sau:

X) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Đ) Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ Sự đọc Nơi Thứ Mười Hai.

image03

NƠI THỨ MƯỜI HAI

CHÚA GIÊ-SU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ

CẦU CHO THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH ĐÃ MẤT ĐỨC TIN, ĐANG SỐNG TRONG TỘI LỖI

LỜI CHÚA: Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời tối đi. Bức màn trướng trong Ðền Thờ bị xé ngay chính giữa. Ðức Giê-su kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí (Lc 23,44-46; Ga 19,30b).

SUY NIỆMXã hội tân tiến ngày nay qua các cám dỗ xác thịt đã làm cho con người mất dần ý thức tội lỗi và không còn tin vào tình thương của Thiên Chúa. Không những thế, ma quỷ cũng đang lôi kéo người ta đi theo các thói mê tín dị đoan bói toán và tôn thờ thần tượng giả dối như các thần tượng âm nhạc, thể thao… Khi một người không còn niềm tin vào Thiên Chúa hoặc ngụp lặn trong các thói hư, thì đã như bị chết về phần linh hồn. Bóng tối của sự dữ sẽ kéo tới bao phủ và cướp đi một linh hồn đã được Chúa Giê-su đổ máu ra cứu chuộc. Gia đình là một Giáo hội nhỏ, nơi đó đức tin được ươm trồng. Ngày nào gia đình còn có giờ kinh tối để cầu nguyện chung với nhau thì ngày ấy gia đình còn sống đức tin, còn đón nhận được ơn Chúa giúp để sống hòa hợp hạnh phúc và chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi người chung quanh.

LỜI CẦU (CĐ đọc chung): Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa đã mang lửa xuống thế gian/ và mong cho ngọn lửa đó được bùng cháy lên./ Xin cho gia đình chúng con luôn cháy lửa tin yêu/ bằng việc năng cầu nguyện/ và hăng say làm việc bác ái phục vụ tha nhân./ Xin Thần Khí Chúa xưa đã được trao ban cho nhân loại,/ cũng làm sống lại niềm tin nơi các thành viên trong gia đình tín hữu chúng con./ Amen.

Thinh lặng 10 giây. Chủ Sự và Cộng Đoàn đọc lời Xướng Đáp như sau:

X) Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ) Xin Chúa thương xót chúng con.

X) Xin vì lòng nhân từ Chúa ban cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời.

Đ) A-men.

image01

Di chuyển sang Chặng 13 vừa đi vừa hát:

Hát:  Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường Thập Tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loan vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Cộng Đoàn hướng về Thánh Giá. Chủ Sự và mọi người quỳ đọc câu Xướng Đáp như sau:

X) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Đ) Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ Sự đọc Nơi Thứ Mười Ba.

image04

NƠI THỨ MƯỜI BA

HẠ XÁC ĐỨC CHÚA GIÊ-SU XUỐNG KHỎI THẬP GIÁ

CẦU CHO THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH BIẾT THÁO ĐINH ĐÃ ĐÓNG VÀO CHÂN TAY NHAU

LỜI CHÚA: Khi đến gần Ðức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Sau đó, ông Giô-xép, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Ðức Giê-su xuống. Ông Giô-xép này là một môn đệ theo Ðức Giê-su, cách kín đáo, vì sợ người Do Thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận (Ga 19,33-34. 38a).

SUY NIỆM: Một lời nói thiếu bác ái, một hành động thiếu tế nhị có thể trở thành một cái đinh đóng vào cuộc đời của nhau. Một sự để bụng không tha thứ có thể trở thành một lưỡi đòng đâm vào cạnh sườn của nhau. Phi-la-tô đã chấp thuận cho tháo đinh Chúa Giê-su xuống khỏi thập giá. Còn chúng ta hôm nay có bằng lòng để cho Chúa tháo những đinh sắt, lưỡi đòng đã đóng vào cuộc đời của các thành viên gia đình hay không? Đinh đóng vào đời nhau càng để lâu thì vết thương càng hóa ra nặng và càng bị nhức nhối hơn. Người bị đau đớn vì đinh nhọn đâm thâu không những là kẻ bị đóng đinh mà có thể còn là chính người đã đóng đinh. Thật không gì đau đớn cho bằng cha mẹ đóng đinh con cái, con cái đóng đinh cha mẹ bằng sự cãi vã giận hờn. Cần nhổ đi những đinh nhọn đã đóng vào nhau bằng sự tha thứ, xin lỗi và làm hòa.

LỜI CẦU (CĐ đọc chung): Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa đã được các môn đệ tháo đinh ra khỏi thập giá/ để được mai táng và phục sinh./ Xin thêm sức mạnh cho các thành viên gia đình chúng con,/ để mọi người biết tháo ra những đinh nhọn đã đóng trên chân tay nhau,/ bằng sự làm hòa, tha thứ và yêu thương nhau./ Amen.

Thinh lặng 10 giây. Chủ Sự và Cộng Đoàn đọc lời Xướng Đáp như sau:

X) Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ) Xin Chúa thương xót chúng con.

X) Xin vì lòng nhân từ Chúa ban cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời.

Đ) A-men.

image01

Di chuyển sang Chặng 14 vừa đi vừa hát:

Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Cộng Đoàn hướng về Thánh Giá. Chủ Sự và mọi người quỳ đọc câu Xướng Đáp như sau:

X) Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Đ) Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chủ Sự đọc Nơi Thứ Mười Bốn.

image05

NƠI THỨ MƯỜI BỐN

TÁNG XÁC ĐỨC CHÚA GIÊ-SU TRONG MỒ

CẦU CHO CÁC LINH HỒN TRONG GIA ĐÌNH ĐÃ AN NGHỈ TRONG CHÚA

LỜI CHÚA: Khi đã nhận thi hài, ông Giôxép lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về. (Mt 27,59-60).

SUY NIỆM: Có một người khắc ghi trên mộ bia của mình những hàng chữ sau đây như một lời trăn trối cho người còn sống: “Những gì tôi đang có, xin trả lại cho đời. Những gì thuộc về tôi, nay không còn nữa. Những gì tôi cho đi, từ nay thuộc về tôi. Trao ban là còn mãi. Tình yêu không thể chết được”. Những ai đọc được dòng chữ trên đều phải suy nghĩ. Ai còn sống cũng mong cho mình được chết lành, chứ chẳng ai mong bị chết dữ. Có những người chết trong bình an, thế nhưng, có những người đã chết trong hận thù, không tha thứ. Họ ra đi về thế giới bên kia và mang theo vết thương chưa được chữa lành. Thật là một cái chết đáng thương!

LỜI CẦU (CĐ đọc chung): Lạy Chúa Giê-su,/ trong cuộc tử nạn, Chúa đã xin với Chúa Cha tha cho những kẻ đã giết hại mình./ Chúa đã sống với tình yêu và đã chết cho tình yêu./ Xin thương các linh hồn người thân của chúng con đã an nghỉ trong Chúa/ sớm được vào Nước Trời./ Nếu còn linh hồn nào còn vướng mắc tội lỗi,/ xin Chúa thương thanh tẩy và tha thứ,/ hầu họ nên thanh sạch/ và sớm được về quê trời hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa./ Amen.

Thinh lặng 10 giây. Chủ Sự và Cộng Đoàn đọc lời Xướng Đáp như sau:

X) Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ) Xin Chúa thương xót chúng con.

X) Xin vì lòng nhân từ Chúa ban cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời.

Đ) A-men.

image01

Cộng Đoàn di chuyển trở về giữa Cung Thánh Nhà Thờ, vừa đi vừa hát:

Hát:  Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường Thập Tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loang vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Chủ Sự đọc Lời Nguyện Kết thúc:

LỜI NGUYỆN KẾT THÚC:

Lạy Chúa Giê-su Tử Nạn và Phục Sinh. Mỗi lần đi Đường Thánh Giá, chúng con lại có dịp xác tín theo lời thánh Phao-lô: “Nếu chúng ta cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta sẽ cùng được sống với Người”. Hôm nay khi cùng nhau đi Đàng Thánh Giá trong Năm Thánh Hóa Gia Đình, chúng con hiểu rằng: Thập giá trong gia đình, không phải là hình phạt mà chúng con phải gánh chịu cách bất công, nhưng là phương thế Chúa ban, để mời gọi chúng con vui vẻ đón nhận vác theo chân Chúa mỗi ngày. Xin Chúa giúp chúng con biết vác đỡ thập giá cho nhau, biến thập giá đau khổ trở thành Thánh Giá, thành phương thế cứu độ giúp chúng con nên giống Chúa, giúp gia đình chúng con ngày một biến đổi nên hòa hợp với nhau và hạnh phúc hơn, tiên báo sau này gia đình chúng con sẽ cùng được hạnh phúc với Chúa trên Thiên Đàng muôn đời.- Amen.

Linh Mục Chủ Sự quay xuống ban ơn đại xá cho Cộng Đoàn vừa đi đàng Thánh Giá:

X) Ơn phù trợ chúng con ở nơi Danh Chúa.

Đ) Là Đấng tạo thành trời đất.

X) Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha, và Con, và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em.

Đ) Amen.

 CĐ Hát chung: MẸ ĐỨNG ĐÓ

ĐK. Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu. Nhạc thương trầm buông hắt hiu. Đồi cao u hoài loang máu đào, Con Chúa đau thương treo trên thập giá, hiến thân vì nhân thế tội tình (tội tình). Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu. Hiệp công cùng Con dấu yêu. Vì thương nhân loại bao khốn cùng. Xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hướng về bên Mẹ, Mẹ ơi.

TK. Hỡi ai qua đường ngừng bước đây mà chiêm ngắm: Chúa chí tôn cam chịu muôn nỗi khổ đau. Vì thương toàn nhân loại muôn chốn muôn đời. Ngày đêm khóc than mong chờ vinh phúc quê trời.

SAO MAI TUẦN THÁNH 2017

Comments are closed.