Đức Thánh Cha làm chỉ rõ những hậu quả của tình trạng thất nghiệp đối với gia đình

0

Đức Thánh Cha làm chỉ rõ những hậu quả
của tình trạng thất nghiệp đối với gia đình

36

(Vatican Radio) Đức Thánh Cha Phanxico hôm thứ Bảy đã chỉ rõ vấn đề nghiêm trọng của tình trạng thất nghiệp. Lời của ngài trình bày trong một buổi họp với các tham dự viên trong một Hội nghị Quốc tế của Quỹ Giáo hoàng Centesimus Annus diễn ra tại Roma tuần này.

Quỹ Giáo hoàng Centesimus Annus là một tổ chức phi lợi nhuận do giáo dân điều hành với mục đích thúc đẩy Giáo huấn Xã hội Công giáo. Và hôm thứ Bảy Đức Thánh Cha Phanxico đã gặp gỡ những người tham dự hội nghị quốc tế ở Vatican và ngài đã làm nổi bật một cuộc chiến chống lại sự cùng khổ và điều mà ngài gọi là “vấn đề u ám” của tình trạng thất nghiệp.

Trình bày trước những người tham dự, Đức Thánh Cha khen ngợi quỹ vì bản báo cáo năm 2017 của họ trong đó lưu ý “rằng cuộc chiến chống lại sự cùng khổ đòi hỏi một sự thấu hiểu rõ ràng hơn về thực tại của sự cùng khổ dưới khía cạnh của con người chứ không đơn thuần là một hiện tượng kinh tế.

Ngài cũng nhấn mạnh rằng “thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện đòi hỏi sự đối thoại và gắn kết với những nhu cầu và khát vọng của con người, lắng nghe người nghèo và những trải nghiệm hàng ngày của họ về “những sự túng quẫn chồng chất đa chiều kích,” và đưa ra những câu trả lời rõ ràng cho những hoàn cảnh cụ thể.

Đức Thánh Cha nói rằng điều được mong chờ là các tổ chức cộng đồng và doanh nghiệp nơi người nghèo “là những vai diễn chính và người được hưởng lợi.”

Một vấn đề khác được Đức Thánh Cha Phanxico làm rõ là tình trạng thất nghiệp, ngài lưu ý rằng hội nghị đã chú ý nhiều đến vấn đề vô cùng quan trọng là tạo việc làm trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ mới đang diễn ra.

Làm sao chúng ta không quan tâm, Đức Thánh Cha nói, “đến vấn đề u ám của nạn thất nghiệp của giới trẻ và người lớn và họ không có điều kiện để “thăng tiến” bản thân? Nó là một vấn đề, ngài nói thêm, “đã đạt đến những tỷ lệ thực sự đáng lo cả ở những quốc gia phát triển và đang phát triển, và cần phải được giải quyết, ít nhất trên ý nghĩa công bằng và trách nhiệm liên thế hệ cho tương lai.”

Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng những hậu quả của nạn thất nghiệp đối với các gia đình là một quan tâm được thảo luận trong những cuộc họp Thượng hội đồng gần đây về gia đình, trong đó viết, “sự bấp bênh về việc làm thường tạo ra những áp lực và vấn đề cho gia đình, và ảnh hưởng đến khả năng đóng góp hiệu quả của gia đình trong đời sống của xã hội.”

Kết luận bài diễn từ Đức Thánh Cha khuyến khích Quỹ đem đến ánh sáng của Tin mừng và “sự phong phú của giáo huấn xã hội của Giáo hội vào trong những vấn đề cấp bách này bằng việc đóng góp vào những thảo luận, đối thoại và nghiên cứu, nhưng đồng thời qua việc cam kết bản thân thay đổi thái độ, quan niệm và lối sống là những điều trọng yếu để xây dựng một thế giới công bằng hơn, tự do hơn và hòa hợp hơn.”

Dưới đây là bản dịch tiếng Anh của bài diễn từ của Đức Thánh Cha

Diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxico

tại Quỹ Giáo hoàng “Centesimus Annus”

20 tháng Năm 2017

Các bạn thân mến,

        Tôi xin gửi lời chào nồng hậu đến các bạn nhân dịp Hội nghị Quốc tế của Quỹ Centesimus Annus.  Tôi xin cảm ơn ngài Chủ tịch, ông Domingo Sugranyes Bickel, về lời chào tốt lành của ông. Tôi xin bày tỏ lòng tri ân vì những nỗ lực của ông tìm kiếm những con đường khác để hiểu về kinh tế và tiến trình, và kinh doanh, để phù hợp với những thách đố đạo đức nảy sinh từ việc áp đặt những mô hình và dạng thức quyền lực mới xuất phát từ công nghệ, văn hóa và lối sống loại trừ gạt bỏ người nghèo và khinh miệt người yếu đuối (x. Tông huấn Laudato Si’, 16).

        Nhiều người đang chiến đấu để đem toàn gia đình nhân loại lại với nhau tìm kiếm một sự phát triển bền vững và toàn diện, vì chúng ta biết rằng mọi việc đều có thể thay đổi (x. nt, 13).  Quỹ của các bạn cũng đang đưa ra một sự đóng góp quý giá bằng cách tiếp cận với kinh doanh và tài chính vừa theo ánh sáng của di sản phong phú của giáo huấn xã hội của Giáo hội và sự tìm kiếm khôn ngoan cho “những lựa chọn xây dựng.” Với kinh nghiệm và chuyên môn riêng của các bạn, và cùng với sự hợp tác với những người thiện chí, các bạn cam kết phát triển những mô hình phát triển kinh tế lấy trọng tâm là phẩm giá, sự tự do và tính sáng tạo làm tiêu chuẩn chất lượng của nhân vị.

        Bản Tuyên bố 2017 của Quỹ đã trình bày thật chuẩn xác rằng cuộc chiến chống lại sự cùng khổ đòi hỏi một sự thấu hiểu rõ ràng hơn về thực tại của sự cùng khổ dưới khía cạnh của con người chứ không đơn thuần là một hiện tượng kinh tế. Thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện đòi hỏi đối thoại và gắn kết với những nhu cầu và khát vọng của con người, lắng nghe người nghèo và những trải nghiệm hàng ngày của họ về “những sự túng quẫn chồng chất đa chiều kích,” và đưa ra những câu trả lời rõ ràng cho những hoàn cảnh cụ thể. Việc này kêu gọi sự xây dựng, trong các cộng đồng và giữa các cộng đồng và doanh nghiệp, những kết cấu trung gian trong đó người nghèo là những vai diễn chính và được hưởng lợi. Một sự tiếp cận đặt nền tảng trên con người như vậy đối với hoạt động kinh tế sẽ khuyến khích sáng kiến và sáng tạo, tinh thần kinh doanh và các cộng đồng lao động và doanh nghiệp, và từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự bao dung xã hội và sự phát triển một văn hóa đoàn kết có hiệu quả.

        Trong những ngày qua, hội nghị đã chú ý nhiều đến vấn đề vô cùng quan trọng là tạo việc làm trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ mới đang diễn ra. Làm sao chúng ta không quan tâm đến vấn đề u ám của nạn thất nghiệp của giới trẻ và người lớn và họ không có điều kiện để “thăng tiến” bản thân? Nó là một vấn đề đã đạt đến những tỷ lệ thực sự đáng lo ngại cả ở những quốc gia phát triển và đang phát triển, và cần phải được giải quyết, ít nhất trên ý nghĩa công bằng và trách nhiệm liên thế hệ cho tương lai. Cùng một cách như vậy, những nỗ lực giải quyết sự phức tạp của những vấn đề liên quan đến sự phát triển của các công nghệ mới, sự biến đổi thị trường và những khát khao chính đáng của giới lao động phải được xem xét không chỉ đối với cá nhân nhưng đối với cả gia đình. Như quý vị biết, đây là một quan tâm được thảo luận trong những cuộc họp Thượng hội đồng gần đây về gia đình, trong đó viết rằng sự bấp bênh về việc làm thường tạo ra những áp lực và vấn đề cho gia đình, và ảnh hưởng đến khả năng đóng góp hiệu quả của gia đình trong đời sống của xã hội (x. Ap. Exhort. postsin. Amoris Laetitia, 44).

        Các bạn thân mến, tôi khuyến khích các bạn đem đến ánh sáng của Tin mừng và sự phong phú của giáo huấn xã hội của Giáo hội vào trong những vấn đề cấp bách này bằng việc đóng góp vào những thảo luận, đối thoại và nghiên cứu, nhưng đồng thời qua việc cam kết bản thân thay đổi thái độ, quan niệm và lối sống là những điều trọng yếu để xây dựng một thế giới công bằng hơn, tự do hơn và hòa hợp hơn.

        Trong những lời nguyện chúc tốt đẹp cho hoa trái của công việc của quý vị, tôi chân thành khẩn xin những phúc lành niềm vui và bình an trên quý vị, gia đình và những người cùng cộng tác với quý vị.

[Nguồn: radiovaticana]

[Chuyển  ngữ: TRI KHOAN 21/05/2017]

Comments are closed.

phone-icon