Hãy nói không với một Đức Tin mà nó chỉ là một hệ tư tưởng – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 01.06.2017

0

Hãy nói không với một Đức Tin mà nó chỉ là một hệ tư tưởng 

Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 01.06.2017

01

Trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng về Thánh Phao-lô – vị Tông Đồ muôn dân. Qua bài suy niệm của mình về Thánh Nhân, Đức Thánh Cha đã xoay quanh ba điểm: rao giảng, bị bách hại và cầu nguyện.

“Điều mà Thánh Phao-lô thực hiện thường xuyên nhất, đó là việc giảng dậy. Đó là niềm đam mê của Ngài, vì Ngài được kêu gọi để giảng dậy cũng như để công bố Chúa Giê-su Ki-tô. Ngài thường xuyên trong sự chuyển động. Ngài mang trong mình một ngọn lửa, một niềm hăng say, và đó là niềm hăng say tông đồ. Ngài không co cụm lại với bản thân mình, nhưng luôn luôn tiến về phía trước. Và điều đó đã mang Ngài vào trong những khó khăn thực sự.”

Những khó khăn đó được thể hiện qua việc bị bách hại. Thánh Phao-lô bị kết tội là kẻ phá rối, vì gây ra nhiều phiền nhiễu.

“Và Chúa Thánh Thần đã khơi lên trong Thánh Phao-lô một cái gì đó rất lanh lợi, Ngài biết rằng, những người Sa-đu-sê không tin vào sự phục sinh, nhưng những người Pha-ri-siêu thì tin vào điều đó. Và thế là Ngài đã nói lớn để thoát ra khỏi tình trạng này: Hỡi anh chị em, tôi là người Pha-ri-siêu, một người con của người Pha-ri-siêu; vì niềm hy vọng, vì sự phục sinh của những kẻ đã chết mà tôi phải bị điệu ra đứng trước tòa án. Và ngay sau khi Ngài nói điều đó thì tức thì một cuộc tranh cãi đã xảy ra giữa những người Pha-ri-siêu và những người Sa-đu-sê, vì những người Sa-đu-sê không tin vào sự phục sinh. Và những kẻ xem ra rất thống nhất với nhau, lại đã tranh cãi nhau.”

Thực ra, tất cả họ đều là “những kẻ bảo vệ Lề Luật, bảo vệ Giáo Lý của Dân Chúa, bảo vệ Đức Tin”, nhưng “kẻ thì tin thế này, người lại tin thế kia”. Những con người ấy – Đức Thánh Cha nhận xét – “đã đánh mất Lề Luật, đã đánh mất Giáo Lý, đã đánh mất Đức Tin, vị họ đã biến chúng thành một hệ tư tưởng”. Nhưng trái lại, Thánh Phao-lô vẫn giữ được Lề Luật, Giáo Lý và Đức Tin, và vì lý do đó, Ngài đã bị bách hại.

Một người đã gặp gỡ Thiên Chúa

Sau cùng là chiều kích thứ ba: Cầu nguyện. Thánh Phao-lô có một “mối tương quan thân mật lớn đối với Thiên Chúa.”

Ngài thường xuyên đứng về phía Thiên Chúa. Có lần Thánh Phao-lô đã nói rằng, trong lúc cầu nguyện, Ngài được mang lên tới tầng trời thứ bảy, Ngài đã được xem thấy những điều vô cùng tuyệt vời đến độ không thể tả nổi. Nhưng người chiến sĩ này, người đã công bố với đường chân trời vô biên, cũng đã có một chiều kích thần bí trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su. Ngài thực hiện cuộc gặp gỡ đó trong cầu nguyện, giống như trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của Thánh Nhân với Chúa Giê-su trên đường đi Đa-mát, khi Ngài bách hại các Ki-tô hữu. Thánh Phao-lô là một con người đã gặp gỡ Chúa, và Ngài không quên điều đó. Ngài là con người cầu nguyện.”

Ước gì Chúa Giê-su – Đức Thánh Cha khép lại bài giảng của Ngài – sẽ ban cho tất cả những người đã lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy ơn biết đón nhận ba thái độ sau đây vào trong cuộc sống Ki-tô hữu của chúng ta: Công bố Chúa Giê-su, chịu đựng trước cơn bách hại và những cơn cám dỗ, cũng như ơn được gặp gỡ Chúa Giê-su Ki-tô trong khi cầu nguyện.

(theo de.rv 01.06.2017 gs)

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.