“Thiên Chúa đắm đuối trong sự nhỏ bé của chúng ta” – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 23.06.2017

0

“Thiên Chúa đắm đuối trong sự nhỏ bé của chúng ta”
Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 23.06.2017

98

Để có thể nghe được giọng nói của Thiên Chúa, người ta phải làm cho mình trở nên bé nhỏ. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Đại Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giê-su được Ngài cử hành vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ rằng, Chúa Giê-su đã tuyển chọn con người chứ không phải ngược lại. “Ngài đã liên kết với cuộc sống chúng ta, và không thể tách rời khỏi sự liên kết đó” – Đức Thánh Cha nhấn mạnh. “Ngài luôn trung thành với thái độ đó. Chúng ta được tuyển chọn vì Tình Yêu, và đó là căn tính của chúng ta, đó là Đức Tin của chúng ta. Nếu chúng ta không tin điều đó, thì rồi chúng ta cũng sẽ không hiểu được sứ điệp của Chúa Ki-tô, chúng ta sẽ không hiểu được Tin Mừng!

Qua Bài Đọc I trong ngày, Mô-sê nhắc nhớ rằng, Thiên Chúa đã tuyển chọn cho mình “một dân nhỏ bé nhất giữa muôn dân”. “Ngài đã đắm đuối trong sự bé nhỏ của chúng ta” – Đức Thánh Cha giải thích. “Ngài tuyển chọn những con người bé mọn: không phải những kẻ lớn, nhưng là những người bé mọn. Và Ngài mạc khải bản thân Ngài ra cho những người bé mọn. Nếu bạn muốn hiểu được một chút gì đó về mầu nhiệm Chúa Giê-su, thì bạn phải làm cho mình trở nên bé nhỏ.”

Thực ra, những kẻ lớn cũng được kêu gọi giống như những con người bé nhỏ, nhưng con tim của những kẻ lớn thì lại bị lấp đầy bởi chính mình, đến độ họ không thể nghe được giọng nói của Thiên Chúa. “Để nghe được giọng nói của Thiên Chúa, người ta phải trở nên bé nhỏ.”

Chỉ có như thế người ta mới có thể đến gần được với mầu nhiệm Thánh Tâm Chúa Giê-su – Đức Thánh Cha liên hệ tới ngày Đại Lễ.  Thánh Tâm Chúa Giê-su không đơn giản chỉ là một “mẫu ảnh nhỏ cho những người đạo đức”; nơi Thánh Tâm Chúa Giê-su, người ta sẽ có thể thấy được chính Ngài đã làm cho bản thân mình trở nên bé nhỏ như thế nào, “cho tới chết trên Thập Giá”. Đó là một quyết định đầy ý thức trong việc trở nên bé nhỏ. “Đó là sự mạc khải, đó là vinh quang của Thiên Chúa” – Đức Thánh Cha khóa lại bài giảng của mình.

Theo de.rv 23.06.2917 ord

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.