Trở thành muối và ánh sáng cho người khác – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 13.06.2017

0

Trở thành muối và ánh sáng cho người khác
Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 13.06.2017

79

Đâu là mục tiêu và đích điểm của việc trở thành Ki-tô hữu? Thưa, đó là việc trở thành muối và ánh sáng cho người khác. Trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giải thích như thế về ý nghĩa của việc trở thành Ki-tô hữu. Qua bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã mời gọi tất cả hãy hoàn toàn trao phó bản thân mình cho Chúa Thánh Thần cũng như hãy tin tưởng vào Ngài. Các thành viên của Ủy Ban 9 Đức Hồng Y, tức Ủy Ban có sứ mạng hỗ trợ Đức Thánh Cha trong công cuộc cải tổ Giáo Triều, cũng tham dự Thánh Lễ này.

Đức Thánh Cha đã đưa ra ba nguyên tắc chủ đạo: Nói tiếng Có, Muối và Ánh Sáng. Trước tiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Tin Mừng tạo ra sự trong sáng. Vì thế, người ta không cần phải cậy dựa vào những “thứ an toàn giả tạo” khác. Chỉ một mình Chúa Giê-su là đủ. “Nơi Chúa Giê-su, chúng ta không tìm thấy một tiếng “Không”, Ngài luôn luôn nói tiếng “Có” với chúng ta để tôn vinh Thiên Chúa. Ngay cả chúng ta cũng có thể tham dự vào tiếng “Có” đó, vì Chúa Giê-su đã ủy thác cho chúng ta chiếc ấn niêm phong của Ngài, chiếc ấn đó sẽ liên kết chúng ta với Chúa Thánh Thần. Chúng ta có thể tham dự vào điều đó, vì chúng ta có sự bảo đảm do Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng dẫn đưa chúng ta đến với lời thưa xin vâng có tính dứt khoát mà nó là sự viên mãn của chúng ta. Chúa Thánh Thần cũng giúp chúng ta trở nên muối và ánh sáng để chứng thực cho việc trở thành Ki-tô hữu của mình.

Với ánh sáng và muối, Đức Thánh Cha nghĩ tới việc hiện diện ở đó cho người khác, “soi sáng” đường đi cho người khác, cũng như chia sẻ Tin Mừng với người khác. Người ta sẽ tìm thấy sự bảo đảm này trong Chúa Ki-tô, vì nhờ Ngài, tất cả những gì mà Thiên Chúa hứa với con người đều sẽ được hiện thực hóa. “Trở thành Ki-tô hữu có nghĩa là: soi sáng, giúp đỡ để Tin Mừng và những người đang sống cùng thời không dễ bị mua chuộc. Nếu không có muối thì tất cả đều trở nên vô vị, và điều đó cũng được áp dụng với chứng tá Ki-tô hữu của chúng ta. Nó sẽ xảy ra nếu tôi không đón nhận sứ mạng ấy, tức ấn triện ấy.”

Thực ra, con đường Ki-tô giáo rất đơn giản và đồng thời cũng rất đẹp, vì nó trao tặng niềm hy vọng – Đức Thánh Cha giải thích. Vì thế, bất cứ ai cũng đều nên tự hỏi, liệu người ta có đang là muối và ánh sáng cho người khác hay không? Và người ta có thể áp dụng những điều đó một cách tốt hơn trong đời sống như thế nào?

Theo de.rv 13.06.2017 mg

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.