Pháp: Quyển sách phỏng vấn với Đức Thánh Cha của nhà nghiên cứu Dominique Wolton

0

Pháp: Quyển sách phỏng vấn với Đức Thánh Cha
của nhà nghiên cứu Dominique Wolton

Thời thơ ấu, chính trị và xã hội

Pope Francis'Interview @ L'Observatoire

Pope Francis’Interview @ L’Observatoire

“Đức Thánh Cha Phanxico: Những cuộc gặp gỡ với Dominique Wolton: Chính trị và Xã hội,” là tiêu đều của quyển sách phỏng vấn được xuất bản bởi nhà nghiên cứu người Pháp, Nhà sáng lập Viện Khoa học Truyền thông của CNRS, đã có những buổi nói chuyện với Đức Thánh Cha trong suốt hàng chục buổi tiếp kiến tại Vatican.

Tác phẩm của nhà xã hội học 70 tuổi, ngày phát hành được lên lịch vào 6 tháng Chín, 2017 tại Pháp (Editions de L’Observatoire), được giới thiệu trên TV News France 2 ngày 30 tháng Tám. Đó là kết quả của một năm với những buổi gặp gỡ giữa nhà học giả và Đức Giáo hoàng người Argentina.

Trong sách, Đức Thánh Cha kể về tuổi thơ của ngài, hình ảnh của thân mẫu và hai người bà của ngài: “Tôi tạ ơn Chúa vì đã có những người phụ nữ tuyệt vời trong đời của tôi.”

Ngài kể rằng ngài đã trải qua một giai đoạn chữa bệnh bằng phương pháp phân tâm học năm 42 tuổi. “Điều đó đã giúp tôi rất nhiều trong giai đoạn cuộc sống khi tôi cần phải đi tham khảo ý kiến (…) để làm rõ các vấn đề.”

Liên quan đến triều đại của ngài, ngài lặp lại rằng ngài không phải là “một giáo sư” mà chỉ là “một mục tử.” Ngài khẳng định rằng, “Tôi không nghĩ là cuối cùng tôi lại bị vây trong bốn bức tường này, nhưng tôi vẫn giữ tinh thần tự do.”

Trong sách, Đức Thánh Cha nói đến nhiều chủ đề khác nhau mà ngài luôn mang theo trong lòng, chẳng hạn vấn đề người di cư, phê bình thái độ của Đại Lục Già Nua: “Lúc này đây Châu Âu đang e sợ: họ đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa.”

Những chủ đề khác của quyển sách dày trên 400 trang là: hòa bình và chiến tranh, chính trị và tôn giáo, toàn cầu hóa và đa dạng văn hóa, trào lưu chính thống và chủ nghĩa thế tục, môi trường sinh thái, những bất bình đẳng trên thế giới, tính đại kết và đối thoại liên tôn, chủ nghĩa cá nhân, gia đình, các thời đại, sự vững tin và niềm vui.

Sau các lần gặp gỡ với Đức Giáo hoàng người Châu Mỹ La-tinh, ông Dominique Wolton kể về nụ cười của ngài, sự hiền lành, đôi mắt “sáng ngời” của ngài, trí tuệ của ngài.

Dominique Wolton là Giám đốc Nghiên cứu của CNRS. Ông là người sáng lập và đã là Giám đốc của tạp chí quốc tế Hermes (CNRS Editions) từ năm 1988. Ông là tác giả của khoảng 30 tác phẩm, trong đó có quyển sách phỏng vấn “Le Choix de Dieu.” với Đức ông Jean-Marie Lustiger (1927-2007), cựu Tổng Giám mục của Paris.

Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 02/09/2017]

Comments are closed.