“Cầu nguyện là bổn phận trước tiên của Giám mục” – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 19.03.20

0

“Cầu nguyện là bổn phận trước tiên của Giám mục”
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 19.03.2018

Vào chiều thứ Hai vừa qua, tại Đền Thờ Thánh Phê-rô, nhân dịp Đại Lễ Kính Thánh Giu-se và cũng là dịp kỷ niệm lần thứ năm ngày Đăng Quang Giáo Hoàng của mình, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã phong chức Giám mục cho ba Linh mục. Trong tương lai, các vị tân Giám mục này sẽ hoạt động với tư cách là các Sứ Thần của Đức Thánh Cha tại các quốc gia, và do đó phục vụ trong sứ mạng ngoại giao của Tòa Thánh.

Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ các tân chức rằng, họ nên hiểu chức vụ Giám mục của mình như là một sự phục vụ tha nhân. “Trong thực tế, chức Giám mục chính là tên gọi của sự phục vụ, chứ không phải là một sự vinh dự” – Đức Thánh Cha giải thích, và Ngài nhắn nhủ các tân Giám mục rằng, các Ngài “được tuyển chọn giữa những con người và cho con người” cũng như cho sự phụng sự Thiên Chúa, “chứ không phải cho những điều khác, không phải cho việc buôn bán, không phải cho những điều thế tục, và cũng chẳng phải cho hoạt động chính trị…” Các Ngài phải chống trả lại cơn cám dỗ muốn “trở thành những chủ nhân ông”. Nhiệm vụ đầu tiên của một Giám mục chính là cầu nguyện – Đức Thánh Cha nhấn mạnh. “Một Giám mục mà không cầu nguyện, thì Giám mục đó chưa chu toàn bổn phận của mình, Giám mục đó chưa thực thi ơn gọi của mình.

Trong suốt bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh một cách đặc biệt tới sự gần gũi mà các Giám mục phải thể hiện đối với các Linh mục trong Giáo phận của mình. “Chậm nhất là vào ngày hôm sau nếu ngày hôm đó không thể”, khi các Linh mục muốn gặp gỡ Giám mục, thì Giám mục phải mở rộng cửa để đón họ – Đức Thánh Cha khuyên nhủ.

Tuy nhiên, ba bị tân Giám Mục hôm nay không làm việc tại Giáo phận nào. Các Ngài sẽ đại diện cho Tòa Thánh trong sứ mạng ngoại giao tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Ba vị tân Giám mục này là Đức Cha Alfred Xuereb người Malta, Đức Cha Stanislaw Sommertag người Đức, và Đức Cha Jose Avelino Bettencourt người Bồ Đào Nha. Trước đây Đức Cha Xuereb đã từng là thư ký riêng thứ hai của Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI. Sau khi thụ phong Giám mục, Ngài sẽ đại diện cho Tòa Thánh tại Hàn Quốc và Mông Cổ. Đức Cha Sommertag sẽ đi tới Nicaragua, và Đức Cha Avelino sẽ tới làm việc tại Giorgia và Armenia.

Theo vaticannews.va – 19.03.2018, 15:39

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.

phone-icon